Společnost


EPHEMERA SOLITUDE ECOMMERCE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:162
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52234Nekontaktni, nevrací peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.08.2021, před 2 lety

Tereza Tyller

Znění stížnosti

Objednala jsem na stránkách e-shopu Balando detskou panenku. Ani po zaplacení převodem na účet mi nepřišel žádný potvrzovací email a informace o zpusobu doručenízboží. To mi přišlo podezřelé a proto jsem firmu sama kontaktovala přes kontaktní formulář na jejich stránkách, kde jsem uvedla svoji vůli odstoupit od smlouvy a žádala jsem vrácení peněz.
Firma nereaguje,nemá nikde uveden kontaktní telefon ani pokyny pro postup v případě odstoupení od kupní smlouvy.
Pouze mi poslali email,kde znovu žádají úhradu platby. Na tento email jsem odpovedela s tím, že platba byla uhrazena,ale přeji si peníze vrátit. Firma však nereaguje.


Produkt

Panenka Elsa, vel.40 cm


Požadované řešení

Ráda bych dosáhla vrácení uhrazene částky ve výši 507 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2021 10:14, před 2 lety

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné prostřednictvím § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení.

Pokud prodejce nereaguje, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v zákonné lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2021 14:36, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.