Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:478
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 180 stížnostech.

#52248Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.08.2021, před 2 měsíci

Adéla Víznerová

Znění stížnosti

Dne 6. 8. 2021 jsme se zakoupili na pobočce AAA Auto Hradec Králové (AURES Holdings), vůz FORD S-MAX, RZ 3AK 4123. Při koupi nám paní I.V. opakovaně tvrdila, že díky této doplňkové službě budeme mít lepší podmínky pro financování vozu, a že také cena povinného ručení bude výhodnější. Tato doplňková služba je prý nedílnou součástí pojištění CARLIFE Garance, které je zdarma. Bohužel tomu tak není! Carlife Garance – 1 hvězda stojí 13 600 Kč se slevou ve výši 100%, co ale není zdarma je GPS lokátor, který v tomto případě stojí 30 000,- a bez něhož se to celé neobejde. O tomto navýšení ceny jsme nebyli informováni.
Po několika dnech jsme usoudili, že službu nevyužijeme. Kontaktovali jsme zákaznickou linku AAA AUTO a zde nám bylo sděleno, že toto není problém, jen je nezbytné se dostavit na kteroukoliv pobočku AAA AUTO (AURES Holdings), při nejbližší příležitosti jsme navštívili pobočku AAA Auto LIBEREC, kde nám přivolaný manažer sdělil, že tuto službu jsme si objednali, je zaplacená a není možné tedy odstoupit. Lokátor si máme nechat a zkusit prodat. Reklamaci odmítl s odkazem na výše uvedené a tím celou věc uzavřel.
Rovněž jsme kontaktovali společnost GlobalSec, s.r.o., která s odstoupením od služby nemá prý problém a je možné službu vypovědět do 2 měsíců bez udání důvodu. Navíc nám bylo sděleno, že cena jimi poskytované služby je uvedena na jejich internetových stránkách a je téměř 3x nižší. Vzhledem k nerealizování zakázky nebudou nic fakturovat společnosti AURES Holdings.
Financování vozu je prostřednictvím úvěru u společnosti COFIDIS, která potvrdila, že financování vozu nepodmiňuje žádnou doplňkovou službou. Takovou službu, dle vyjádření společnosti COFIDIS, požadovat ani pro zvýhodnění úvěru.
Dále si společnost AURES Holdings účtuje částku 8 999,- za službu „Doplňkový zákaznický servis – úvěr“, o specifikaci služby resp. Jejích podmínkách jsme za celou dobu nebyli informováni. Vůz celou dobu stál před budovou pobočky AAA Auto Hradec Králové a nedošlo u něj k žádnému standardnímu popř. nadstandardnímu úkonu. Pokud takovéto úkony byly učiněny před naším výběrem vozu, nezakládájí se na základě naší žádosti a vyúčtování těchto úkonů nám.
Celkem si společnost AURES Holdings fakturovala navíc částku 38 999 Kč, za služby, které jsou údajnou podmínkou ke koupi vozu, lepších podmínek financování a zákonného pojištění vozidla. Tímto jsme byli společností AURES Holdings a. s. uvedeni úmyslně v omyl použitím nekalých či agresívních obchodních praktik.


Produkt

GS Passive web - pasivní střežení s monitoringem v EU balíčku Exclusive 2 FVAA1701/211541


Požadované řešení

1) Zrušení objednávky k uvedené doplňkové službě
2) Požadujeme, aby společnost AURES Holdings a.s. vyplatila částku 38 999 Kč za neoprávněně naúčtované doplňkové služby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2021 11:12, před měsícem

Pokud prodávající tvrdil, že sjednání zmiňovaného doplňkového zákaznického servisu je povinné, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nebylo, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku podle § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dále by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl podle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého platí, že pokud někdo jednal v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

Spotřebitel by tedy mohl namítat neplatnost uzavřené smlouvy (ohledně doplňkové služby, nikoliv ohledně samotné kupní smlouvy na automobil).

Pokud jde o zmiňovanou nekalou obchodní praktiku, má-li spotřebitel dojem, že dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele, může podat podnět České obchodní inspekci.

Dále uvádíme, že podnikatel je povinen informovat spotřebitele o ceně zmiňované doplňkové služby v souladu s § 1811 odst. 2, písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nesplnění této povinnosti je rovněž přestupkem dle zákona o ochraně spotřebitele (§ 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Mimo to by se mohlo jednat také o neúměrné zkrácení podle § 1793 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, jelikož spotřebitelka uvádí, že cena sjednané služby byla několikanásobně vyšší, než je obvyklé (dle zmíněné ceny na internetových stránkách) a je tedy v hrubém nepoměru. V takovém případě může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vzhledem ke zmíněné finanční částce také uvádíme, že v případě neúspěšného řešení této situace se spotřebitel může obrátit na advokáta. Níže přikládáme databázi advokátů, kteří se ve své praxi zabývají právě spotřebitelskými spory: https://www.dtest.cz/advokati

Reakce společnosti

Publikováno
30.9.2021 20:29, před 27 dny

Vážená paní Víznerová,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení i zástupcem společnosti GlobalSec. Koupi lokátoru zrušit nelze (pokud si v obchodě zakoupíte určitý produkt a nejedná se o online prodej, nelze jej vrátit, ani pokud si koupi později rozmyslíte). GlobalSec Vás informoval o tom, že lze zrušit smlouvu o provozu služby k lokátoru, nikoli koupi lokátoru jako takového. Obecně, má-li zákazník jakékoli nejasnosti či pochybnosti k produktům uvedeným na faktuře, je potřeba to řešit hned na místě, nikoli až později (skutečně ne až po několika dnech, kdy usoudíte, že produkt nevyužijete).
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Adéla Víznerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.9.2021 22:22, před 27 dny

Vážená paní Miková,
děkuji za Vaši odpověď. S Vaším vyjádřením nesouhlasím, neboť a) do dnešního dne nebyl lokátor ve vozidle nainstalován, nebyl stanoven termín instalace, nedošlo tedy k plnění Vámi zmiňované smlouvy.
b) Cena služby společnosti GlobalSec je 10 499 Kč za jednotku+instalaci, dále měsíční platba ve výši 333 Kč vč. DPH. Celková částka činí 14 495 Kč. Vámi účtovaná cena činí 30 000 Kč.

Trvám na zrušení objednávky pro neúměrné zkrácení podle § 1793 zákona č. 89/2012 Sb.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2021 11:34, před 8 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat (a nainstalovat, bylo-li to sjednáno). Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud nebyl sjednán přesný termín dodání, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu.

Jestliže prodávající zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem (byť by byla poskytnuta mlčky), má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění.

Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitelku, aby nás mohl o vývoji případu informovat.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.