Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#52317Pokuta od Lami

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.08.2021, před měsícem

Andre Holubova

Znění stížnosti

pokuta od lamy za nesplnění dodavky energie.


Produkt

Lama


Požadované řešení

žádám o zrušení pokuty , v minulem roce jsem odstoupila od crlkove smlouvy a prisla mi pokuta ve výši 2000kc stim ze jsem si byla stoprocent jistá ze je vse v poradku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2021 15:06, před měsícem

Co se týče smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence u dodavatelů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Nejzazší možností je zahájení soudního sporu.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.