Společnost


PONATURE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#5232Bunda Dorna - zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 1 den 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2014, před 7 lety

Jaroslava Macková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 12. 11. 2014 jsem podala reklamaci na bundu Envy Dorna. Specifikace bundy při koupi byla - nepromokavá, vodní sloupec 10 000.
Do reklamačního protokolu jsme uvedli, že při mírném dešti bunda promokla na ramenou a okolo nápisu "envy" .
Dne 26. 11. 2014 byla paní Ladou Veličkovou reklamace zamítnutá, s odůvodněním, že se provedla zkouška promokání (při níž dojde k nalití bundy mimo švy bundy).. výsledek byl, že mimo švy bunda nepromoká, a proto je reklamace neodůvodněná.
V naší reklamaci nikdo neříkal, že bunda mimo švy propouští, upozorňovali jsem na promokání na ramenou (kde jsou švy). Proto vůbec nechápu smysl prováděného testu, který nebyl zaměřen na mojí reklamaci, ale na obecnou vlastnost bundy.
S vyřízením reklamace nesouhlasím, bohužel jiné spojení, než přes tyto stránky v protokolu na paní není.


Produkt

Nepromokavá bunda Evny Dorna


Požadované řešení

Obdobnou bundu, popřípadě vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2015 11:14, před 7 lety

Z informací, které jsou nám dostupné, nevyplývá v jaké fázi záruční lhůty byla reklamace uplatněna. Pokud by se jednalo o reklamaci do 6 měsíců od koupě, leží důkazní břemeno ohledně tvrzení, že se o vadu nejedná, dle § 2161 občanského zákoníku na prodejci. Poté se důkazní břemeno obrací. Za spolehlivý důkaz se považuje nezávislý objektivní odborný posudek. Seznam znalců je k dispozici na www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na www.justice.cz.

Prodávající odpovídá za deklarované vlastnosti uvedené na výrobku a zboží musí splňovat požadavky dle příslušné normy, jsou-li pro takové zboží stanoveny.

Reakce společnosti

Publikováno
5.1.2015 09:41, před 7 lety

Dobrý den,
reklamace bundy DORNA byla uplatněna na prodejně ENVY STORE, Fashion arena, v Praze. Datum nákupu je uveden 30.11.2014.
Jedná se o lehkou jarní bundu u níž nejsou podlepené švy, tudíž veškeré parametry uvedené na bundě se týkají materiálu. Při reklamaci provádíme propustnostní zkoušku i na volné ploše materiálu, zda opravdu nedošlo při výrobě k poškození nepromokavosti. V protokolu sepsaném k reklamaci je tato skutečnost uvedena (viz. příloha).
O veškerých vlastnostech bundy je zákazník informován na prodejně, která u nás tuto reklamaci uplatnila, v případě nedostatečné informovanosti je nutné obrátit se přímo na prodejnu v níž byla bunda zakoupena.

Veličková Lada, reklamační technik


Jaroslava Macková

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.1.2015 19:23, před 7 lety

Dobrý den,
děkuji za vyjádření. Jak probíhal nákup bundy, co doslovně z úst prodavačů padlo či nepadlo nedokážu říci, každopádně, určitě nepadla ta věc - že i přes vlastnosti, pokud začne pršet bunda promokne (kvůli nepodlepeným švům) - to by jsme ji určitě nekoupili. To vím na 100%. Když bundu vyhledám na Vašich oficálních stránkách stojí zde: "V tomto oblečení můžete vyrazit do města či do přírody a přitom vypadat in s jistotou, že pokud Vás zastihne déšť nebo nepříznivé počasí, budete se cítit stále komfortně" - zastihl nás slabý déšť a komfortně jsme se rozhodně necítili.
Z dalšího, mám tedy chápat, že i přesto, že si koupím bundu s vodním sloupcem 10 000, a začne slabý déšť bunda je promokavá...? Vím že vodní sloupec je vlastnost materiálu, zip, švy ji mohou snížit. Ovšem snížit až tak, že se bunda chová jako "běžná" bunda?

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2015 15:19, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jaroslava Macková

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.7.2015 14:33, před 6 lety

Dobrý den,
po této diskuzi, v které se firma přestala vyjadřovat jsme případ nijak dál neřešili. Pevně jsem doufala, že se dojde k nějakému závěru tady, ale žádný není. A skutečnost, že si musím jedině platit posudky a další řešení mně nepřijde adekvátní. Pro mě tedy bohužel případ skončil a stejně tak firma. Vím, že si od této značky již nic nekoupím.
Pro mě je nepochopitelné, když si stěžuji, že bunda promoká pod "nápisem" a paní mi v posudku napíše, že test prováděla na zádech, a že je vše v pořádku.. Pro mě je to klamání spotřebitele, mít všude vyvěšeno jak Vás bunda ochrání a budete v komfortu (viz jak sem psala výše a citovala přímo ze stránek výrobce) a realita je zcela někde jinde.

Poslední nevím, co mělo za smysl sem stížnost psát, proč mi to v obchodě dávali, když firma ani nereaguje.

Hezký den
S pozdravem
Macková

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2015 16:09, před 6 lety

Prodávající dle zákona odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Z výše uvedené citace zákona je zjevné, že prodávající odpovídá za vlastnosti zboží, které inzeruje v reklamě nebo které mohl kupující u dané věci důvodně očekávat. Je-li inzerováno, že bunda je nepromokavá, lze konstatovat, že očekávaným projevem jistě není promočení v oblasti švů. Na takovou skutečnost by musel být spotřebitel před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím prokazatelně upozorněn.

Pokud se při vyřizování reklamace prodávající nezabývá povahou vady, kterou kupující vytýká v reklamačním protokolu, pak lze namítat nevyřízení reklamace řádně ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.

Nebude-li se společnost k případu nadále vyjadřovat, budeme nuceni stížnost uzavřít, neboť tato služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2015 16:21, před 6 lety

Společnost PONATURE s.r.o. již nevyužila možnosti reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak může pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

Bude-li spotřebitelka potřebovat další konzultaci, může se obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.