Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#52385Brzdový systém, šúchanie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 6 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.08.2021, před rokem

Jozefa Toroňová

Znění stížnosti

Po kúpe auta asi po troch mesiacoch nastalo divné ráne šúchanie bŕzd, na displeji hlásilo návštevu servisu. Po návšteve mi bolo povedané, že auto je po diagnostike v poriadku. Prekvapenie pre mňa a mechanikov nastalo pri výmene kolies zo zimných na letné, zhodnotili že na nové auto sú kotúče hrdzavé. Po druhej návšteve servisu sa to asi snažili odstrániť, teraz to šúcha pri každom brzdení
- znížila sa brzdová sila auta
- pri silnejšom zabrzdení sa auto roztrasie
Som sklamaná, vymenila som 30 ročný volkswagen, ktorý okrem tankovania a výmeny filtrov, sviečok bol v pohode.

Dodávateľ: Todos s.r.o Kragujevská 1, 010 01 Žilina
Dátum predaja: 11.11.2020


Produkt

Kamiq Y 125 1,0 TSI 70 KW 5- stup. mech. TMBGP6NWXM3049138


Požadované řešení

Výmena brzdových kotúčov nakoľko sú hrdzavé a je to nové auto. Auto štartuje každé ráno má najazdené 5983 km je pod prístreškom.

Nesťažujem sa na mechanikov, jednali podľa pokynov preto sa obraciam na Vás.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2021 15:35, před rokem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Práva z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit tehdy, pokud se během dvou let od převzetí zboží vyskytla na tomto zboží vada. Lhůta, po kterou lze právo z vad uplatnit, je podle našeho názoru obecná tříletá promlčecí lhůta. Spotřebitel má tedy možnost uplatnit práva z vadného plnění do tří let od okamžiku, kdy se o vadě dozvěděl, resp. dozvědět mohl a měl (§ 619 a § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2021 14:24, před 10 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2022 14:52, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.