Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:478
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 180 stížnostech.

#52418NEUZNANÁ REKLAMACE

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 26 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2021, před měsícem

Daniel Šťastný

Znění stížnosti

Dne 23.5.2021 jsem na pobočce AAA Praha, Čimice zakoupil OA 4AD2848, rv.2014, 124718 Km, 1,7 nafta. V inzerátu uvedeno, vozidlo po pečlivém majiteli, společnost AAA garantuje původ a nájezd Km. Po převzetí vozidla vozidlo dáno do servisu na výměnu provozních kapalin, kdy v servisu jsem byl upozorněn na dolití 0,25 litrů nemrznoucí kapaliny. V průběhu užívání OA, byla hladina chladicí kapaliny mnou sledována, kdy se mi nezdálo, že tato po malém množství kolísá. Dotaz autorizovaný servis, kdy mi bylo sděleno, že to můžou být rozdíly při kontrole teplého a studeného motoru, kdy to mám průběžně hlídat. Jelikož k malým únikům chladicí kapaliny docházelo neustále cca. 0,25 litru za 200Km, rozhodl jsem se auto reklamovat 14.8.2021 AAA Auto po telefonu. Jednání příjemné s tím, že si mám jed na vlastní náklady detekovat závadu do značkového servisu s tím, že náklady mi budou uhrazeny s reklamací. 18.8.2021 servis Hyundai, zběžnou prohlídkou nebyla vidět závada úniku chladicí kapaliny. Přistoupeno k odborné tlakové zkoušce, detekce závady prasklý chladič, cena opravy i s prací 20.500,-Kč. 18.8.2021 písemná reklamace AAA spolu s potvrzením o detekci závady a cenovou nabídkou na opravu. Dne 31.8.2021 doručen dopis AAA auto, zamítnutí reklamace s tím, že jsem byl upozorněn na to, že vozidlo je starší, kdy některé díly vyžadují zvýšenou míru oprav a údržby.

Se zamítavým stanoviskem AAA auto se nemohu ztotožnit, neboť pak ochrana, kterou dává Občanský zákoník a to zejména § 2167 písm. č. 89/2021 Sb., by byla naprosto k ničemu. Společnost AAA auto se nemůže vymlouvat na to „vozidlo je starší, kdy některé díly vyžadují zvýšenou míru oprav a údržby“, kdy musí být díl, který by nenesl tuto ochranu uveden taxativně „poškozený chladič“ minimálně „únik chladicí kapaliny“, kdy v mém případě v předávacím protokolu k vozidlu takto specifikováno není. Dále společnost AAA auto naprosto ignoruje tu skutečnost, že pokud se skrytá závada na motorovém vozidle objeví do 6 kalendářních měsíců od koupi vozidla, posuzuje se tato závada tak, že už na vozidle byla během prodeje. Kdy nikoliv kupující ale právě prodávající má povinnost prokázat, že v době prodeje tam skrytá závada nebyla. Skrytá závada – je to taková vada, kterou nešlo zjistit při běžné prohlídce vozu, ani při zkušební jízdě. Zároveň tato závada nebyla konkrétně vypsaná v předávacím protokolu vozidla.


Produkt

Výměna prasklého chladiče


Požadované řešení

Opětovné rozhodnutí o reklamaci a to v souladu s Občanským zákoníkem. Zajištění opravy vozidla, nebo úhrady opravy vozidla. Uhrazení 545,-Kč, za vyžádání si detekce závady v servisu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2021 14:11, před měsícem

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
23.9.2021 16:12, před měsícem

Vážený pane Šťastný,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Ve Vašem případě se jedná o vadu, která vychází z předchozího užívání a opotřebení vozidla. Opotřebení vozu byla rovněž uzpůsobena původní prodejní cena vozidla. Vaše reklamace byla v souladu s reklamačním řádem posouzena a následně zamítnuta.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.