Společnost


Electro World s.r.o.

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

61%
39%
Toto skore je založeno na 57 stížnostech.

#52427Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2021, před 5 měsíci

Zdenka Kluzová

Znění stížnosti

ekoloběžka koupena 31.7.2020 v ElectroWorld.29.6.2021 reklamace z důvodu nenabíjení.Reklamace byla uznána jako záruční oprava,výměna nabíječky.
Byla opravena,nabíječka nabíjela,ale cela povolená,chyběla závlačka v kloubu.Odeslána na opravu.Seřízená opravená.Při převzeti opět původní chyba nenabíjela.Tato reklamace mi již nebylauznána,reklamace zamítnuta.


Produkt

Dne 31.7.2020 jsem si koupila ekoloběžku Eljet track T3 v Electro World Dne 29.6.2021 byla ekoloběžka převzata v ElektroWorld Ostrava Avion k reklamaci z důvodu -koloběžka nejde nabíjať, při zapnutí bliká na displeji posledné koliečko nabití,ale nabíječka nenabíja. (R00***6570) Vyjádření Servis Eljet s.r.o (R7662) Reklamace byla uznána jako záruční oprava, výměna nabíječky. Ekoloběžka byla opravena, nabíječka nabíjela, ale při převzetí dne 30.7.2021 byla koloběžka celá povolená, chyběla závlačka v kloubu (nešla složit) a zadni kolo dřelo netočilo se. Toho dne byla opět převzata na prodejně Avion Ostrava. Vyjádření Servis Eljet s.r.o (R7662) Reklamace nebyla uznána jako zaruční oprava Oprava koloběžky poškozene přepravou. Dokompletace zavlačky. Oprava kola. Seřízení dotažení. Dne 9.8.2021 jsem si převzala koloběžku z reklamace a zjistila že opět koloběžka nenabíjí. Koloběžku jsem opět zavezla na prodejnu, kde vypsali důvod reklamace -Zk si prebrala koloběžku z reklamace a zjistila že koloběžka nenabija.Adapter na nabijačke svieti na zeleno jako keby bola koloběžka nabita ale nie je . Jedná sa o 3 reklamaciu prosíme o skore vyrizeni. Odstoupeni od smlouvy Vyjádření Servis Eljet s.r.o (R7662) Reklamace nebyla uznána jako záruční oprava Baterie je po předpokládané době životnosti Dne 31.8 mi přišla sms že reklamace byla opravněně zamítnuta, mám si koloběžku vyzvednout. Vyjádření: Neoprávněně naučtování poplatku za baterii 4 598 kč v záruční době.Proč jsem nebyla informována že mi baterie nevydrži ani jeden rok?! Když ze zákona je na každý výrobek 2 letá záruka?!Nechápu proč mi poprvé byla oprava uznána podruhé již ne?


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2021 11:52, před 4 měsíci

Pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

V rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011se říká, že: Standardní pokles kapacity baterie by po 24 měsících měl být cca 50 %. Vyplývá to z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2. Baterie by tedy po roce užívání měla mít do určité míry sníženou kapacitu, ale měla by být stále v provozu schopném stavu.

Prodávající má podle § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech nebo charakteru prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku, nebo v případě, kdy je to s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání potřebné, aby zajistil, že tyto informace jsou uvedeny v přiloženém písemném návodě, a jsou srozumitelné. V případě, že prodávající spotřebiteli zamlčí nebo opomene sdělit informace podle § 9, dojde tím k porušení informační povinnosti, které se pokládá za hrubé porušení smlouvy. Na základě hrubého porušení smlouvy ze strany prodejce je možné, aby spotřebitel od smlouvy odstoupil.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
30.9.2021 10:10, před 4 měsíci

Dobrý den,
Na základě zaslané výzvy byla prověřena Vaše záruční reklamace ve společnosti Electro World s.r.o. a autorizovaném servisním centru společnosti Eljet s.r.o.
Přes veškeré skutečnosti, které jsme prověřením zjistili Vám bude umožněna bezplatná záruční oprava na pobočce Electro World, kde byl výrobek reklamován.
Pobočka je o této skutečnosti informována.
Děkuji,
Antonín Šíma


Zdenka Kluzová

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.10.2021 08:38, před 4 měsíci

Po telefonické domluvě mi byla přislíbena výměna baterie na jejich náklady a zprovoznění koloběžky k řádnému užívání. Koloběžku jsem odvezla na prodejnu 4.10 2021.
Chci poděkovat Dtestu že mi v tomto pomohlo.
Nyní čekám jak to vše dopadne.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 15:30, před 14 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.