Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:230
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 79 stížnostech.

#52457Nevyřešená reklamace po terminu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.09.2021, před měsícem

Lucie Doubková

Znění stížnosti

Objednaná postel dorazila polámaná a obouchaná, reklamace byla podána 18.7.2021. Bylo mi dnes sděleno, že přijata reklamace byla 27.7.2021. Dnes je 2.9.2021 a stále není reklamace dořešena a nemám zpět peníze. Především pracovnice paní B., která má mou reklamaci č. 1000/21****94 na starost je velice laxní k řešení situace i přes upozornění, že bude podána stížnost na ČOI. 31.8.2021 mi sdělila, že objednává konečně svoz rozbitého zboží a poté mi budou vráceny peníze, ale stále se nic neděje.


Produkt

Postel Dafne 2 180x200


Požadované řešení

Okamžité vrácení peněz a odvezení vadného zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2021 14:06, před 20 dny

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Lhůta pro vyřízení reklamace je zásadně 30denní.

"Vyřídit reklamaci" v sobě zahrnuje i umožnění, aby spotřebitel mohl s reklamovanou věcí disponovat. To znamená, že v (obvykle) 30denní lhůtě by mělo být nejen rozhodnuto o reklamaci (zamítnuta nebo přijata), ale v této lhůtě by měla být reklamovaná věc také:
- buď připravena k vyzvednutí v rámci pracovní doby prodávajícího (o možnosti vyzvednutí však musí prodávající spotřebitele prokazatelně informovat),
- anebo doručena spotřebiteli v poslední den lhůty k vyřízení reklamace do místa jeho bydliště, pokud bylo mezi stranami smluveno, že prodávající věc spotřebiteli doručí.

Tyto závěry vyplývají jednak ze smyslu a účelu zákona, jednak např. z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 34 C 109/2017-32.

Nebyla by reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.10.2021 10:41, před 19 dny

Dobrý den,

reklamace je již od 17.9 vyřízena. Se zákazníkem byl domluvený svoz, bylo provedeno odstoupení a peníze byly vráceny 17.9.

Děkujeme.
Tým OKAY

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2021 10:54, před 19 dny

Děkujeme společnosti za součinnost a žádáme tímto spotřebitele o potvrzení vyřešení předmětu stížnosti a popř. i uzavření stížnosti.


Lucie Doubková

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.10.2021 11:19, před 19 dny

Hodnocení:

Komentář: Vzhledem k tomu, že reklamace byla řešena již od 18.7.2021 opravdu s tímto obchodem a jeho jednáním nejsem spokojena a doporučuji se mu obloukem vyhýbat. Reklamace byla opravdu dořešena a peníze vráceny až 17.9.2021.