Společnost


Nordic Telecom s.r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#52465Podezření na bezdůvodné obohacování

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.09.2021, před měsícem

Jan Tyle

Znění stížnosti

Dobrý den,

minulý rok jsem si zřídil pevný internet DSL u firmy Nordic Telecom, s.r.o. V lednu 2021 jsem se rozhodl přejít z jejich DSL internetu na 5G internet, tedy jsem telefonicky zažádal o přechod v rámci jedné společnosti na jinou službu (5G) a zrušení té stávající (DSL).

Ke konci srpna mi přišel email o blokaci služby 5G pro neplacení.

Na to jsem začal vše řešit s podporou Nordic Telecomu a zjistil jsem, že služba DSL, kterou jsem měl úplně původně, nebyla zrušena dle domluvy.

Kontaktoval jsem oddělení reklamací ohledně reklamace vyúčtování, které částečně vyřídilo můj požadavek a stornovali poslední 3 faktury. Jenže i kdyby při přechodu bylo přechodné období/výpovědní lhůta 1 měsíc, uhradil jsem 6 faktur a ne 3.

Kontaktoval jsem Ombudsmanku, která mi po hodině odepsala, že po jejím důkladném prošetření došla k závěru, že nemám nárok a že mohu být vůbec rád za 3 stornované faktury.

Zároveň mi bylo telefonicky odmítnuto získat nahrávky z našich hovorů z ledna.


Produkt

DSL + 5G Internet


Požadované řešení

Řádná refundace všech uhrazených faktur za službu, která měla být zrušena při přechodu na službu jinou


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2021 15:45, před 20 dny

V případě, že spotřebitel požádal o zrušení služby (výpověď) je podnikatel povinen mu vyhovět, jestliže se výpověď zakládá na smluvním nebo zákonném důvodu. Závazek přitom zaniká podle § 1998 občanského zákoníku uplynutím výpovědní doby (v některých případech, kdy není výpovědní doba sjednána, účinností výpovědi). Podnikatel tedy nemůže takovou službu nezrušit (resp. účtovat dále poplatky), jestliže o to spotřebitel oprávněně žádá. Na druhé straně spotřebitel musí platit službu až do uplynutí výpovědní doby.

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že závazek byl ukončen bez toho, aniž by vznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
8.10.2021 11:24, před 19 dny

Chybou na straně pracovníka naší společnosti nebyla původní služba ukončena řádně a z toho důvodu byla reklamace vyhodnocena i jako uznaná. Rozporem ve vyjádření bylo jen navrácení částek za vyúčtování, které bylo původně navráceno v souladu s Reklamačním řádem ve kterém je uvedeno, že vyúčtování je možné reklamovat dva měsíce zpět v tomto případě i s vědomím že zákazníkovi bylo vyúčtování zasíláno i s upozorněními na splatnost a dříve jsme reakci či reklamaci neevidovali. Zákazníkovi bylo v původní reklamaci dobropisována částka nazpět měsíce tři jako omluva a kompenzace. I přes rozhodnutí našeho Reklamačního oddělení, které postupovalo v souladu s naším reklamačním řádem a po zvážení celé situace, jsme přehodnotili náš závěr a rozhodli se vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené faktury za období, kdy nás prokazatelně informoval, že již službu DSL od naší společnosti využívat nechce. Dne 24.9. byla dobropisována i částka zbývající a zákazník byl o uznání námitky informován. Pevně věříme, že tedy byla celá situace již vyřešena námitkou zákazníka a ještě jednou se mu za veškeré komplikace omlouváme.


Jan Tyle

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.10.2021 15:46, před 19 dny

Hodnocení:

Komentář: Pokud pominu tento případ, vždy jsem byl a jsem se společností Nordic Telecom spokojen. Společnost se rozhodla mi částku vrátit v datu zmíněném výše a tak provedla.