Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:222
Z toho za letošní rok:114
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

38%
62%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#52479Nemravný poplatek za udajnou registraci na informačním portálu, kde jsou informace o chystaných dražbách, které jsou jinde volně přístupné

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

24 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.09.2021, před měsícem

Luboš Hnízdil

Znění stížnosti

Dne 4.9.21 jsem dostal email z domény insolvence@s-drazby.cz s požadavkem zaplatit částku 6000CZK splatnou do 13.9.21 za údajnou registraci na jejich informačním portálu.

Zpětně jsem prohledal emaily s všeobecnými odpovědmi na mé ddotazy vznesene na portálu Sreality.cz, ale žádný email potvrzující registraci nebo obsahující smlouvu o využití služeb s ceníkem jsem nedostal.

Nedostal jsem emailem ani písemně žádnou smlouvu o využití služeb společnosti, neviděl jsem ceník, ani jsem nedostal žádné potvrzení s informací o poplatku a způsobu, jakým mohu smlouvu uzavřenou na dálku mimo provozovnu jednostranně vypovědět.
Celý email působí velmi neseriózně a nedůvěryhodně.


Produkt

Údajně jsem registraci na serveru souhlasil s poplatkem, který mi nebyl srozumitelně sdělen, nebyl jsem poučen o možnosti


Požadované řešení

Společnost centrum aukci.cz s.r.o. se musí chovat a etický a v souladu s obecnymi dobrými mravy. Tj. sdělovat ceník a smluvní podmínky jasně a srozumitelně, ideálně je klientovi zasílat na email k archivaci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.9.2021 14:58, před měsícem

Ze stížnosti vyplývá, že si spotřebitel není jist/vědom toho, zda provedl registraci na portále www.s-drazby.cz, který je provozován společností Centrum aukcí.cz s.r.o. Pokud spotřebitel neuzavřel smlouvu (tj. neprovedl registraci), nemá vůči společnosti platební povinnost.

Pokud spotřebitel registraci provedl, má platební povinnost výhradně tehdy, byl-li před uzavřením smlouvy vyrozuměn jasně a transparentně o ceně za poskytovanou službu. Seznámení spotřebitele s kompletní cenou musí proběhnout ve smlouvě samotné (což je v tomto případě registrační formulář), nikoliv v externím textu, který je ke smlouvě připojen. Seznámení s cenou není provedeno tehdy, je-li spotřebitel ve smlouvě samotné informován o placeném charakteru služby. Výše uvedené vychází z ustálené rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Tato rozhodovací činnost je závazná pro soudy nižších stupňů, které by ji měly respektovat.

Aktualizované vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce v této problematice je v zásadě shodné s výše uvedeným hodnocením.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.9.2021 16:07, před měsícem

Dobrý den, výše uvedený názor dTestu je zcela v rozporu s názorem Okresního soudu v Hradci Králové, který tvrdí, že k informovanosti klienta stačí skutečnost, že se klient měl možnost seznámit s aukčními podmínkami, resp. se smluvními podmínkami a to před samotnou registrací. Pokud bude klient mít zájem, můžeme mu toto soudní rozhodnutí poslat emailem. Soud řešil otázku vznikl nárok na poplatek naší společnosti nebo nevznikl ? Rozhodnutí soudu, ano nárok na poplatek VZNIKL, naše společnost má nárok na poplatek po právu. Dotaz na klienta, dostal jste od nás informaci o konkrétním insolvenčním řízení ? Děkujeme za odpověď. Vaši registraci prověříme a na email Vám zašleme Váš digitální log.


Luboš Hnízdil

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.9.2021 12:41, před měsícem

Vážení,

v prvé řadě mě uráží, že první email od spol. Dražby adresovaný mně po údajné registraci, na kterou si nevzpomínám, byl výhrůžný a byl anonymní, nebyl pod emailem žádný kontakt na jednotlivce, na jehož hrubé chování bych si mohl stěžovat. Zvyklost je, že komerční subjekt klientovi v prvním emailu po registraci poděkuje za projevenou důvěru a zájem o služby. Já od vás dostal email, kde mi rovnou vyhrožujete, abych zaplatil fakturu v hodnotě 6000 CZK za využití služeb, o kterých nevím. Píšete, že jste mi sdělili informace o nemovitosti, o kterou jsem měl zájem- zdůrazňuji, že o žádnou nemovitost jsem zájem neměl a vy jste mi žádné zpracované informace o jakékoliv nemovitosti neposlali.
Za druhé, před Vaší společností varuje jak veřejnoprávní televize v pořadu Černé ovce, tak i Česká exekutorská komora.
Za třetí, seriózni dražební portály vyžadují po stranách účastnících se dražby registraci ověřenou např na CzechPointu,aby nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů.
Mám dojem, že na Vašem webu se může kdokoliv registrovat za třetí osobu a zneužít její osobní informace.

Odpověď: NEDOSTAL JSEM OD VAS INFORMACI O KONKRÉTNÍM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.9.2021 12:35, před měsícem

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl v jedné větě společnosti sdělit požadované řešení vzniklého sporu, na které by byl ochoten přistoupit. Poté může spotřebitel stížnost přeřadit na společnost, která mu může v jedné větě sdělit, zda jeho návrh akceptuje.

K judikatuře Okresního soudu v Hradci Králové jsme se v minulosti vyjadřovali již mnohokrát, spotřebitele proto odkazujeme na některý z předešlých případů (je na výběr). Jde o (i.) rozsudek soudu nejnižší možné instance, (ii.) závazný pro jeden konkrétní spor, (iii.) nezávazný pro společnost v jejím vztahu s jinými spotřebiteli, (iv.) založený na aplikaci nesprávné části právního předpisu a (v.) věcně rozporný s jinou judikaturou téhož soudu, přičemž tento odklon nebyl v odůvodnění vůbec nijak vysvětlen. Jinými slovy, společností zmiňovaný rozsudek nemusí spotřebitele vůbec zajímat.


Luboš Hnízdil

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.9.2021 21:59, před měsícem

Požaduji spor vyřešit tím, že společnost uzná, že nárok na úhradu poplatku je právně nepodložený, jelikož já o žádné údajné registraci nevím a neměl jsem možnost s ní nesouhlasit nebo ji dříve zrušit, dále opakovaně žádám, aby moje osobní údaje a údajnou registraci neprodleně vymazala ze své databáze, pokud nějaká registrace existuje- nepřeji si, aby tato společnost uchovávala a nakládala s jakýmikoli osobními informacemi, které by se týkaly mé osoby, dále aby mi zaslala údajnou "digitální stopu", kterou mi nabízela poslat ale kterou neposlala, žádám společnost dále, aby mi zaslala VOP, jelikož se na jejich web nelze dostat viz screenshot v příloze, zároveň žádám, aby společnost napravila bezpečnostní zabezpečení svého webu, jelikož nakládá s osobními a citlivými informacemi svých klientů a dále žádám aby se chovala transparentně, etický a společenský zodpovědně- to je například zaslání e-mailu s upozorněním, že na jméno a email uživatele někdo provedl registraci a že tato registrace bude zpoplatněna.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2021 11:41, před měsícem

Stížnost přeřazujeme na společnost, a to výlučně za účelem, který si vytyčuje tato služba - tzn. dosažení smírného řešení spotřebitelského sporu, popř. vysvětlení toho, proč společnost na smírné řešení nepřistoupí.

Společnost tímto zdvořile žádáme, aby se ve svém vyjádření omezila na věcné argumenty. Jakékoliv osobní invektivy směrem k právníkům a právním poradcům spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. nebudou v žádném případě tolerovány.

Krátce se vyjádříme i k oné "digitální stopě". Z doposud oslovených spotřebitelů nebyla tato stopa poskytnuta nikomu (prozatím). Tato skutečnost má ovšem jen částečnou vypovídací hodnotu, neboť je mimo naší personální kapacitu oslovit všechny dotčené spotřebitele a nabýt tzv. praktické jistoty; nelze proto vyloučit, že některým spotřebitelům poskytnuta byla.

Reakce společnosti

Publikováno
22.9.2021 12:23, před měsícem

Dobrý den pane Hnízdile,

objednal jste si info ke 2 ins. nemovitostem (90191INS a 89166INS), plnění Vám bylo odesláno, viz níže info:


From: insolvence@s-drazby.cz
Sent: Thursday, July 1, 2021 7:59 AM
To: 'hnizdil.l@gmail.com'
Subject: RE: Reality.iDNES.cz: Nový dotaz na inzerát 90191INS

a

From: insolvence@s-drazby.cz
Sent: Thursday, July 1, 2021 7:57 AM
To: 'hnizdil.l@gmail.com'
Subject: RE: Reality.iDNES.cz: Nový dotaz na inzerát 89166INS

Děkujeme za úhradu poplatku.


Luboš Hnízdil

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.9.2021 12:44, před měsícem

Dobrý den,

ty odkazy na Vaše odpovedi na inzeráty mi nic neříkají.
Pokud někdo pod mým jménem položí dotaz na Vámi inzerovanou nemovitost na reality Idnes, mám podle Vás platit?
A za co mám konkrétně platit? Odpověď emailem na položený zřejmě obecný dotaz je zpoplatněná?
Žádám Vás o upřesnění.

Nevyjádřili jste se k mému požadavku vyřazení mých osobních údajů ze své databáze, nedostal jsem reakci na můj požadavek na zaslání VOP na můj email, jelikož na váš web se ze zabezpečeného připojení nedostanu a opravdu by mě zajímalo, co v nich stojí.
Víte, co je společenská zodpovědnost?

S pozdravem
Luboš Hnízdil

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2021 07:59, před 28 dny

Stížnost přeřazujeme zpět na společnost, aby měla možnost reakce.

K fiktivnímu přihlášení (= za spotřebitele se přihlásí jiná osoba pod jeho osobními údaji) doplňujeme, že v takovém případě nejde vůbec o právní jednání spotřebitele, neboť za něj bez jeho vědomí jednala třetí osoba. Tato třetí osoba je z právního jednání, které učinila, aniž by k tomu byla oprávněná, zavázána sama; ten, za koho bylo neoprávněně jednáno (zde spotřebitel), zavázán není. V takové situaci není spotřebitel povinen hradit poplatek i z tohoto důvodu.

Reakce společnosti

Publikováno
29.9.2021 10:49, před 28 dny

Dobrý den pane Hnízdile, vše co jste od nás požadoval Vám bylo zasláno na Váš email. Pokud jste registraci neprovedl Vy, ale někdo jiný, podejte trestní oznámení na PČR. Každý uživatel emailové schránky by měl být odpovědný za provoz na tomto médiu (emailová schránka). Vašemu požadavku na výmaz OÚ není možné aktuálně vyhovět, jelikož Vaše OÚ budeme potřebovat pro další řešení pohledávky. U soudního jednání se prokazuje, kdo je uživatelem emailové schránky. Sám víte, že jste žádal o informace o dvou nemovitostí z insolvence, kdy tyto Vámi požadované údaje Vám byly naší společností poskytnuty. Vše máte v emailu. Děkujeme tedy za úhradu poplatku na bankovní účet.


Luboš Hnízdil

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.9.2021 13:18, před 28 dny

Určeno S-drazby.cz: Vaše odkazy na dotazy položené na realitních serverech jsou pro případ naprosto irelevantni. Položením dotazu na sreality.cz, reality.idnes.cz nebo kdekoli jinde nedochází k uzavření smlouvy, registraci, vytvoření členství.. Vašimi názory nás nezdržuje, nás zajímají fakta.
Nevytvářejte falešný narativ manipulativním tvrzením, že "sám vím" o poptávce informace. Vy sami víte, že chování společnosti fungující na doméně s-drazby.cz je neseriózní, nestandardní, ale ani po mnoha stížnostech podvedených uživatelů jste svůj "business model" nezměnili. Váš proces ověření uživatele při registraci je nedostatečný vzhledem k závazkům, které z registrace plynou (vysoký poplatek za pouhou registraci). Velice snadno tak umožňujete komukoliv registrovat 3.osobu bez jejího vědomí a to je potřeba neprodleně napravit a vyřešit. Registrovaný se o registraci navíc nedozví včas, aby smlouvu do 14 dnů zrušil, na což má zákonné právo vzhledem k faktu, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo provozovnu. Záměrně posíláte fakturu s velkou prodlevou, aby registrovaná osoba o registraci nevěděla včas.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2021 16:15, před 28 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření je možné shrnout, že obě strany si stojí na svém a dosažení smírného řešení není možné. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.

Závěrem pouze připojíme naše stanovisko. Dle našeho názoru nedochází k řádnému informování o ceně služby, a tudíž nedochází k platnému sjednání povinnosti hradit registrační poplatek. Vedle toho je eventuálně možné uvažovat o možnosti namítání tzv. neúměrného zkrácení, neboť v některých případech je po spotřebiteli požadován poplatek (zpravidla) 5 000,- Kč za zprostředkování informací, které jsou jinde zjistitelné zcela zdarma (viz např. www.exdrazby.cz).