Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:294
Z toho za letošní rok:170
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 113 stížnostech.

#52499Přišla mi obálka nic jsem neobjednal

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
06.09.2021, před měsícem

Václav Odstrčil

Znění stížnosti

Od firmy NaturaMed mi dnešním dnem přišla obálka a ze zvědavosti ji
otevřu a nechápu co mi to přišlo. Vždyť jsem si nic od nich neobjednal.

A obsah obálky byly léky ProMen Plus.
Nechápu kde vzali moje údaje.


Produkt

léky ProMen Plus


Požadované řešení

Nepřeji si aby mi cokoliv posílali.
A chci aby vymazali moje údaje, prosím.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.9.2021 12:17, před měsícem

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
7.9.2021 14:48, před měsícem

Vážený pane Odstrčile,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Abychom mohli objednávku zkontrolovat a vyhovět Vašemu požadavku, poprosíme Vás o zaslání doplňujících údajů jako je variabilní symbol na složence, případně adresa, na kterou byl produkt zaslán. Každý zákazník si od naší společnosti může objednat zboží různými prodejními kanály, např. prostřednictvím našich webových stránek. Někdy se setkáváme s tím, že za dotyčnou osobu zboží objedná někdo jiný, aniž by o tom dotyčný zákazník věděl. Bývá to například manžel za manželku nebo jiný člen domácnosti, případně kolegové ze zaměstnání, třeba i žertem. V našich obchodních podmínkách však jasně deklarujeme, že každou objednávku může učinit pouze osoba starší 18 let, a to výhradně vlastním jménem, tj. sama za sebe. Objedná-li 3. osoba, jedná se o porušení obchodních podmínek a naše společnost takovouto objednávku v žádném případě neakceptuje a dá se na to pohlížet také jako na zneužití osobních údajů. Dovolte mi Vás ujistit, že naše společnost nikomu nezasílá žádné zboží, pakliže neobdrží objednávku, u které je nutné odsouhlasit uvedené obchodní podmínky. Abychom tedy mohli Vámi uvedenou objednávku zkontrolovat, zašlete nám prosím doplňující údaje a my poté zákaznický účet zablokujeme.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Václav Odstrčil

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.9.2021 15:31, před měsícem

Všem se omlouvám. Došlo k omylu. Naprosto jsem na objednávku zapomněl. Prosím o stažení celé této věci. Vše je v pořádku. Objednávku jsem vykonal poněkud firemním dosti bouřlivém večírku. Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.9.2021 15:00, před měsícem

Na žádost spotřebitele stížnost uzavíráme a stahujeme z veřejně dostupného obsahu webu. Stížnost považujeme za vyřešenou.