Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#52503Nerespektování 14-denní lhůty pro vrácení peněz při nákupu přes Internet

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den

Detail stížnosti

Publikováno
06.09.2021, před rokem

Miroslav Matušinec

Znění stížnosti

Dobrý den, v průběhu letošního léta jsem na www.flixbus.cz zakoupil 2 jízdenky na autobus společnosti Flixbus, nicméně jsem je z důvodu covid opatření musel následně zrušit. Obě jsem rušil v průběhu 14-denní lhůty, kdy bych měl mít při nákupu přes Internet právo odstoupit od kupní smlouvy a dostat zpět peníze. V případě první jízdenky mi společnost Flixbus dala voucher v hodnotě ceny jízdenky, za který si u nich můžu v průběhu následujících 12 měsíců koupit jinou jízdenku. V druhém případě mi vrátili cenu jízdenky sníženou o manipulační poplatek 50 Kč. Společnost tvrdí, že jako dopravce si storno podmínky svých jízdenek může stanovit sama. To beru, ale nemyslím si, že by měli právo omezit zákonem stanovenou 14-denní lhůtu možnosti odstoupení od kupní smlouvy při nákupu přes Internet a tedy že by mi měli vrátit peníze v plné výši (tedy ne voucher ani ne snížené o jakékoliv manipulační poplatky). Prosím o prověření a informaci, jak mám v této věci postupovat. Děkuji, Miroslav Matušinec


Požadované řešení

Vrácení peněz v plné výši na základě zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy při nákupu přes Internet ve lhůtě 14 dnů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2021 11:45, před rokem

Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, platí, že nenastoupí-li cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátí před odjezdem spoje, na který byla jízdenka vydána, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách, jde-li o veřejnou silniční osobní dopravu kromě městské autobusové dopravy. Dle ustanovení § 41 odst. 3 téhož předpisu pak platí, že ve smluvních přepravních podmínkách může dopravce stanovit výši nákladů, které při vrácení jízdného, zaplacené ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko odečte.

Výše uváděná ustanovení (navazující na § 18b zákona o silniční dopravě) mají být dle našeho názoru interpretována tak, že vrácením jízdného se rozumí vrácení peněžních prostředků v situaci, kdy cestující jízdenku hradil rovněž peněžními prostředky. Hradil-li cestující jízdenku za pomoci voucheru, patrně by i vrácení jízdného ve formě voucheru bylo možné.

V rámci poskytování našich služeb jsme se ke formě, ve které by mělo být vráceno jízdné, zevrubně vyjádřili ve stížnosti ID 40474 (dostupné z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/40474/vraceni-jizdneho-pouze-ve-forme-voucheru-s-omezenou-platnosti). Při řešení této stížnosti nás spotřebitelka informovala, že Česká obchodní inspekce se při vyřizování její věci postavila na stranu společnosti. Proč je tento přístup z našeho úhlu pohledu nesprávný rozebíráme ve vyjádření, které najdete v odkazu, který je vložen výše.

Společnost FlixBus CZ s.r.o. ve svých obchodních podmínkách (dostupné z: https://www.flixbus.cz/vop) v bodě 5.4 sice stanovuje možnost stanovit storno poplatek, ale v části II. v bodě 3 výslovně říká, že: "V případě úhrady ceny jízdného učiněné v českých korunách se nehradí stornovací poplatek." Obchodní podmínky jsou pro společnost zavazující.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2021 13:12, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.