Společnost


BEAUTY LINE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52641Spis přidělení výherní složky 828,900 kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.09.2021, před 10 měsíci

Jaroslav Jandus

Znění stížnosti

Od společnosti Beauty Line dostávám desítky dopisů nabízejících léčivé, značně předražené, produkty s přidělením výherní složky 828.900,00 Kč za předpokladu, že zakoupím nabízený produkt. Na žádný z těchto dopisů jsem neodpověděl, ale přesto mi jsou zasílány nadále. Už jsem těchto nabídek, zasílaných mi nejméně rok, předal do sběrných surovin několik kilogramů. Na internetu jsem si přečetl, že tato společnost se klamovými výhrami snaží vnutit lidem své produkty. Nevěřím léčivosti jejich výrobků, ani slibovaným finančním výhrám. Jejich neustálé zasíláné dopisy objemných nabídek obtěžuje nejen mně, ale i poštu.


Produkt

Pokud Vám byl právě tento dopis dnes odeslán, je 1.cena ve výší 828.900 Kč Vaše! Stačí dodržet naše pokyny,abyste jej mohli co nejdříve obdržet na své soukromé adrese. Povinná odpověď pokud neodpovíte hrozí zrušení Vaší složky.část dopisu přiložena


Požadované řešení

ˇZádám o vyšetření této klamavé činnosti a její další zamezení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2021 16:20, před 9 měsíci

Nabídka výhry vázaná na nákup zboží je zakázanou obchodní praktikou dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně spotřebitele. Jedná se totiž o agresivní obchodní praktiku dle § 5 b zákona o ochraně spotřebitele, která může zásadním způsobem pozměnit chování spotřebitele tak, že se rozhodne k nákupu, který by za jiných okolností neudělal.

Spotřebiteli doporučujeme obrátit se stížností na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR.

Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou poštou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo jej o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2021 13:13, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.