Společnost


HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:91
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#52645Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 20 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.09.2021, před 3 měsíci

Vladimír Bloudek

Znění stížnosti

Zakoupil jsem od prodejce pana Z. elektrocentrálu Gude ISG1200ECO který ji koupil ve velkoobchodu HP Tronic.
Elektrocentrála nešla vůbec nastartovat, ani nešlo startovacím lankem pohnout motorem. Oslovil jsem pana Z. který mi předal kontakt na jeho dodavatele kde jsem uplatnil reklamaci - podle Občanského zákoníku mám právo uplatnit reklamaci u prodejce ale rychlejší postup je uplatnění přímo u záručního servisu.
HP Tronic pro elektrocentrálu poslal kurýra který ji u mě vyzvedl a elektrocentrálu poslal do autorizovaného servisu na Slovensko.
Elektrocentrálu jsem dostal zpět s vyjádřením že je motor zadřený z důvodu nedostatečného mazání, údajně neshledali žádnou výrobní závadu, prý jsem zadření motoru způsobil já.
Připomínám že jsem před pokusem o nastartování zkontroloval hladinu oleje a do nádrže nalil benzín. Podle popisu v návodu má elektrocentrála čidlo - pojistku která hlídá hladinu oleje, při nízké hladině pojistka motor vypne nebo vůbec nejde nastartovat.
Z toho jednoznačně vyplývá že zadření motoru musela způsobit jiná závada, já jsem motorem nemohl vůbec pohnout, servis nepřiložil žádné fotografie ani jiný důkaz, povinností prodejce - pana Z. není před odesláním elektrocentrálu plnit provozními kapalinami a elektrocentrálu zkoušet. Ochrana proti nedostatku oleje nebyla v činnosti, motorem nešlo pohnout. Záruční servis se ani nevyjádřil jestli je zadřené ojniční ložisko nebo píst ve válci. V každém případě se jedná o závadu kterou musí dodavatel řešit opravou nebo výměnou výrobku.
Prosím o pomoc s řešením této reklamace.
Vladimír Bloudek


Produkt

Invertorová elektrocentrála Gude ISG 1200 ECO


Požadované řešení

Oprava nebo výměna


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2021 12:29, před měsícem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Práva se uplatňují zásadně u prodávajícího, nikoliv u výrobce podle § 2172 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.