Společnost


ERGOTEP, družstvo invalidů

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52748Reklamace - vrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2021, před 4 měsíci

Alena Jirsová

Znění stížnosti

25.8. 2021 jsem reklamovala kolíčky na prádlo, zakoupené v eshopu Tescoma.cz. Reklamace byla uznána jako důvodná s tím, že mi budou vráceny peníze za zakoupené zboží. Byla mi však vrácena pouze částka Kč 119,- což je cena kolíčku. Obrátila jsem se na Ergotep s tím, že za celou objednávku i s doručením jsem platila Kč 185,- Tam mi sdělili, že se vrací peníze pouze za zboží, doprava ne. Je to tak správně?


Produkt

900720.00 Kolíčky na prádlo CLEAN KIT, 20 ks


Požadované řešení

Vrácení celé částky reklamovaného zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2021 11:49, před 4 měsíci

Spotřebitel má dle § 1924 občanského zákoníku nárok na náhradu tzv. nutných nákladů spojených s reklamací. Těmi jsou poštovné nebo úhrady cestovních nákladů. Spotřebiteli doporučujeme vybrat nejlevnější (v místě kam bylo dodáno dostupný) prostředek přepravy. Nelze žádat po prodejci proplacení zbytečně vysokých nákladů, pokud šla doprava věci do reklamačního řízení vyřešit přiměřeným způsobem levněji. Pokud prodejce výslovně doporučil spotřebiteli určitý způsob dopravy, pak je samozřejmě povinný uhradit veškeré náklady, které spotřebiteli vzniknou tím, že vybral způsob přepravy dle "návodu" prodávajícího. Spotřebitel má právo na úhradu těchto nákladů v penězích. Právo na náhradu vzniká tehdy, je-li reklamace uznána.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2021 11:45, před 2 měsíci

Společnost nás prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace informovala o tom, že z její strany nedošlo k porušení právních předpisů.

Společnost uvedla, že došlo k bezplatnému svozu zboží od spotřebitelky k podnikateli (v pořadí "druhá přeprava"), čímž je splněna povinnost podle § 1924 občanského zákoníku. S tím lze souhlasit. Dále uvedla, že z její strany došlo k vrácení pouze kupní ceny, nikoliv přepravného za přepravu zboží od společnosti ke spotřebiteli (v pořadí "první přeprava").

Pokud dojde k uznání reklamace a reklamace je vyřešena odstoupením od smlouvy (tj. vrácením peněz), vrací se dle § 2002 občanského zákoníku vše, co bylo druhé straně poskytnuto. To znamená, že spotřebitel vrací zakoupenou (a následně reklamovanou) věc včetně příslušenství, zatímco podnikatel veškeré platby, které od spotřebitele přijal v souvislosti s koupí, resp. prodejem věci. Pro absenci výslovné úpravy (při reklamaci se neuplatní § 1829 a násl. občanského zákoníku) se domníváme, že je třeba vyjít z principu přiměřenost a uzavřít s tím, že podnikatel sice vrací i náklady na "prvotní" přepravu (od podnikatele ke spotřebiteli), ale toto přepravné by mělo být vráceno jen v přiměřené míře - tzn., že objednal-li si spotřebitel expresní dodání, může podnikatel vrátit přepravné jen ve výši odpovídající běžným nákladům na přepravu, nikoliv nákladům na expresní přepravu. Máme za to, že tento přístup je k oběma subjektům nejspravedlivější. Je možné, že náš právní názor nemusí být nutně jediný správný a výklady této otázky se mohou lišit.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2021 23:08, před 27 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Alena Jirsová

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.1.2022 10:05, před 27 dny

Společnost mě telefonicky informovala, že dopravu zpět na reklamaci hradila ona. Tím pádem nejsou povinni mi vracet částku za 1. dopravu při koupi zboží, ale pouze cenu za zboží. Doprava při koupi zboží mi vrácena nebyla.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 11:31, před 14 dny

V takovém případě se domníváme, že jde ze strany prodejce o porušení zákona. Vrací se vše, co si strany na začátku plnily - tedy jak kupní cena, tak i přepravné (popř. balné atd.).

Jelikož společnost porušení právních předpisů již jednou odmítla, stížnost jsme nuceni uzavřít bez smírného vyřešení.

Další možnosti spotřebitele jsou popsané v prvním vyjádření dTestu.