Společnost


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#52769Neopravněně naučtovaný poplatek

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2021, před 2 měsíci

VASYL GIRNYK

Znění stížnosti

dostal jsem dopis o zaniku pojistky a pak chteji uhradit dluh častka 717kč proto jsem jim psal že nemam dluhy


Produkt

auto škoda fabia


Požadované řešení

ne budu platit za vzduch-nemam u nich dluh ,mam jine pojistky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2021 16:40, před měsícem

Dle § 2803 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ"), pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. Nicméně § 2807 OZ říká, že je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným (pojistné stanovené za časové období dohodnuté v pojistné smlouvě (pojistné období)), zaniká pojištění na základě výpovědi podané pojistníkem ke konci pojistného období, avšak výpověď musí být doručena nejméně šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období.

Záleží tedy, o jaké pojistné se jedná. Pokud se jedná o pojistné s běžným pojistným, doporučujeme zjistit si konec pojistného období a vypovědět smlouvu nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Výpověď smlouvy je vhodné zaslat nejlépe poštou doporučeně s dodejkou pojistiteli.

Mimo výše uvedený případ lze smlouvu ukončit podle podmínek dohodnutých ve smlouvě anebo dohodou smluvních stran.

Dle § 570 odst. 1 občanského zákoníku platí, že právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde, zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
19.10.2021 08:27, před měsícem

Dobrý den,

z důvodu ochrany osobních údajů klienta byla odpověď odeslána přímo na jeho e-mailovou adresu.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Eva Jabulková
manažer řešení stížností
ČSOB Pojišťovna

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.