Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:69
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#52798Nefunkční telefon

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 27 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
23.09.2021, před 9 měsíci

Monika Pátková

Znění stížnosti

Dne 13.9.21 jsem koupila mobilní telefon Samsung Galaxy grand neo plus duos. Od první chvíle je schopen přečíst pouze vždy jen jednu SIM kartu i když by měl být dvousimkový. Navíc baterie vydrží i při nepoužívání max. 0,5 dne nabita. Všechny operace v nastavení telefonu trvají mnoho minut. Chtěla bych mobil vyreklamovat a žádám vrácení peněz.


Produkt

Samsung galaxy grand neo plus duos i9060 bílá


Požadované řešení

Žádám o vrácení plné částky a to 1250 kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2021 10:44, před 9 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
2.12.2021 10:32, před 7 měsíci

Dobrý den,
dle evidence vidíme, že poslední zpráva je od Vás z 19.10., kdy jste nám po mailové korespondenci napsala, že zaslání reklamace nepovažujete momentálně za důležité a řešit ji už nechcete. Tímto ji považujeme za uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2022 16:07, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2022 16:56, před 5 měsíci


Monika Pátková

Vše bylo vyřízeno ke spokojenosti obou stran.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2022 14:11, před měsícem

Děkujeme spotřebitelce za zprávu o smírném vyřízení sporu. Stížnosti tímto uzavíráme s dosažením smíru.