Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:131
Z toho za letošní rok:105
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52838Zamítnutí reklamace na zboží:Dámská luxusní vánoční mikina Cindy v hodnotě 658.9 Kč a nedodání zboží: Dámské nepromokavé sněhule Darion Rowe v hodnotě789 Kč

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2021, před 2 měsíci

Monika Pitterová

Znění stížnosti

Zboží jsem si objednala 17.2.2021 -dámské nepromokavé sněhule a dámská luxusní vánoční mikina Cindy. Ihned co mě v dubnu mikina došla jsem reklamovala zboží pro velmi špatnou kvalitu a špatnou velikost. Bylo mi napsáno od Lenky Nové: Vážený zákazníku,

je nám to velice líto, ale musíme Vaši žádost o reklamaci zamítnout z důvodu nesplnění podmínek pro otevření reklamačního protokolu.

Důvodem zamítnutí je:

- produkt odpovídá popisu

Pokoušela jsem se dostat peníze zpět přes banku, ale taky neúspěšně. Boty dodnes nedorazily.


Produkt

Dámské nepromokavé sněhule Darion Rowe Barva: 8827 Black, Velikost: 39 1 789 Kč Dámská luxusní vánoční mikina Cindy Color: White, Size: L 1 659 Kč


Požadované řešení

Žádám o navrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2021 11:56, před měsícem

Mikina:
Jestliže byla dodána špatná (tedy jiná než objednaná) velikost, zboží neodpovídá popisu a lze tak vůči prodejci uplatnit reklamaci. U rozdílné kvality je posouzení složitější, je nutné vycházet z popisu produktu prodejcem (použitý materiál apod.) a fotografií.

Boty:
Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.