Společnost


CCC Czech, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:210
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

32%
68%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#52845Vrácení bot

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 13 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.09.2021, před 11 měsíci

Lucie Langerová

Znění stížnosti

Dobrý den,

zakoupila jsem si boty od této značky, lakované mokasíny, které se ale nedají normálně nosit, což jsem zjistila po prvním obutí asi po cca hodinové procházce, která skončila totálně do krve rozdrásanými patami. Šla jsem tedy boty vráti po 2 týdnech od koupení a po prvním nošení. Při reklamaci ve Vaňkovce v Brně mi bylo panem prodavačem řečeno, že nemám původní krabici, ať se vrátím s ní (což je dle zákona špatně, ale to jsem zjistila až doma). Při druhém pokusu po 3 týdnech od zakoupení mi bylo opět ve Vaňkovce řečeno, že nemám kartičku do CCC a proto boty vůbec reklamovat nejdou. Jela jsem tedy do jiné prodejny (Campus), kde mi sice boty k reklamaci vzali, ale s důrazem na to, že reklamace stejně nebude schválena, protože jsem boty nosila. Respektive že jsem je nosila venku, ne doma. Pardon, ale kde jinde se boty nosí, než venku? Tato informace je novinka. Mám tedy počítat se zamítnutím reklamace. To, že jsou boty špatně ušité a nedá se v nich chodit, je zřejmě v pořádku a jako řešení mi paní prodavačka nabídla nálepky na paty. Já si mám kvůli špatnému produktu dokupovat něco navíc? Z jakého důvodu? Já chci funkční produkt na který mám nárok. A navíc, pokud by první prodavač neudělal chybu a neposlal mě domů, kvůli krabici, kterou ze zákona nemůže vyžadovat, boty bych již vrátila a to do dnů od zakoupení.


Produkt

Lakované Mokasíny


Požadované řešení

Žádám o schválení reklamace a alespoň výběr jiného páru bot v tomto obchodě, jelikož není mým pochybením nefunkčnost bot. Boty navíc nejsou poškozené a nošené jen jednou. S pozdravem, Langerová


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2021 12:10, před 10 měsíci

Při odstoupení od smlouvy je vhodné vrátit zboží v původním stavu a obalu, nicméně v tomto případě se nejedná o těžko nahraditelný obal a odstoupení od smlouvy nemůže být takovou podmínkou limitováno. V případě, že by se jednalo o těžko nahraditelný obal, mohl by prodejce požadovat snížení vrácené částky spotřebiteli, ale nemá právo z tohoto důvodu odmítnout odstoupení od smlouvy.

Reklamace zboží také nemůže být podmíněna členstvím ve věrnostním programu, stačí, když spotřebitel prokáže, že produkt nakoupil u daného prodejce (ideálně účtenkou, alternativně např. výpisem z účtu při platbě kartou).

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.10.2021 11:11, před 10 měsíci


Vážená paní Langerová,

dostala se k nám Vaše stížnost na náš výrobek, který jste zakoupila v prodejně CCC Brno – Campus. Dovolte, abychom se k Vaší stížnosti na stránkách DTESTu vyjádřili.
V případě, že bylo zboží nošeno, nelze jej vrátit, ale pouze uplatnit reklamaci. Na obuvi nebyly shledány žádné materiálové ani výrobní vady, jež by činily prodejce odpovědným. Na základě výše uvedeného a dále také na základě skutečností uvedených v protokolu o reklamaci byla shledána neoprávněnou. Stanovisko k reklamaci je konečné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2021 20:51, před 10 měsíci

Děkujeme společnosti za součinnost.

I nošené zboží lze zcela nepochybně vrátit, bylo-li zakoupeno na dálku (typicky přes e-shop). Jak je uvedeno již v našem prvním vyjádření, prodávající je oprávněn v souladu s § 1833 občanského zákoníku z důvodu, že bylo zboží nošeno, ponížit vracenou částku. Nemá však právo na to, aby spotřebitelovo odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu odmítl a peněžní prostředky mu nevrátil. Pokud je v obchodních podmínkách (nebo ve smlouvě) stanoveno něco jiného, má samozřejmě přednost zákon a obchodní podmínky se nepoužijí.

Pokud spotřebitel uplatnil odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě (14 dní od převzetí), je prodejce povinen vrátit mu peněžní prostředky. Nezáleží na tom, zda tomuto odstoupení podnikatel "na první pokus" vyhověl, nebo jej zamítl. V závislosti na míře opotřebení zboží, která vznikla v důsledku nošení zboží, pak může prodejce přiměřeně vracenou částku ponížit.

S ohledem na vyjádření společnosti stížnost přeřazujeme naposledy na spotřebitele, aby měl možnost se k dalšímu vývoji stížnosti vyjádřit a případně ji uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2021 23:06, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2022 11:05, před 6 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.