Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:109
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#52942Hrubé porušení dohodnuté smlouvy na energie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 18 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.10.2021, před 9 měsíci

Roman Kosicky

Znění stížnosti

Dobrý den. Teprve letos v červenci jsem podepsal smlouvy s Bohemia Energy na dodávku plynu a elektřiny. V obou případech byla dojednána smlouva na dobu určitou 24 měsíců s fixní cenou. I přes jasne smlouvy mě společnost oznámila že od 1.11.2021 ruší dohodnutý tarif a nabidla mě dva produkty - oba zásadně dražší. Jaké mám právní možnosti se bránit danému a neuvěřitelně uchování? Děkuji. Zdraví. Kosicky


Produkt

Podepsána smlouva na pan je produktový tarif RELAX BONUS 24...doba hrdina 24 měsíců....nabízený produkt ENERGIE A++ nebo fixace s cenou cca. 2,3X větší než dohodnutý tarif


Požadované řešení

Žádám jen aby společnost dodržela podmínky z již podepsaných smluv....nic víc.....jsem pořád šoku že je v naší zemi možné něco takového co předvádí Bohemia Energy....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2021 10:36, před 8 měsíci

Cenu za energie lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny ceny.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a cenu mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny ceny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně ceny spotřebitele adresně včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Jednou z podmínek je také skutečnost, že jednostranně zvyšovaná cena nebyla sjednána jako fixovaná/garantovaná cena (tedy cena, kterou spotřebitel chápe na určité období jako neměnnou).

Sjednání fixace/garance ceny totiž z povahy věci vylučuje možnost jednostranné změny (v období, na které je tato garance sjednána). Pokud i přesto dojde k tomu, že dodavatel jednostranně zvýší cenu, je toto jednostranné zvýšení ceny neplatné, byť by se opíralo o ujednání (článek/bod) v obchodních podmínkách nebo v externím ceníku. Takové ujednání obchodních podmínek je totiž překvapivé, neboť poskytovatel energií po uzavření smlouvy (resp. dodatku) s garantovanou cenou de facto jednostranně prohlásil, že tato cena garantovaná není.

Neplatnost může spotřebitel namítat primárně vůči dodavateli, v případě neúspěchu vůči Energetickému regulačnímu úřadu nebo soudu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Jelikož dodavatelé ze skupiny BOHEMIA ENERGY oznámily ukončení činnosti, spadne spotřebitel velmi pravděpodobně do režimu dodavatele poslední instance. Pokud by spotřebitel potřeboval pomoci s orientací v současné situaci, může využít naše desatero rad - https://www.dtest.cz/clanek-9093/desatero-rad-pro-prechod-k-novemu-dodavateli-energii.

Dále je možné obrátit se na naši poradnu na čísle 299 149 009

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2022 11:13, před 5 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2022 15:43, před měsícem

Společnost se doposud ke stížnosti nevyjádřila. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít.