Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#5295Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 22 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.12.2014, před 7 lety

Roman Vrba

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 19.5.2014 jsem zakoupil přes internetový portál TS Bohemia televizor značky Panasonics TX-39A300E a k tomu doporučený držák na zeď značky Stell SHO 1004B.
Televize přišla v neporušeném obalu a podle doporučení jsme ji připevnili na zeď.
Dne 13.11.2014 byla vypnuta bez problému ale následujícího dne se objevila závada, která se ukázala na obrazovce, kdy vypadala jako prasklá obrazovka.
Dne 17.11.2014 byla televize demontována ze zdi, dána do původního obalu a odvezena na pobočku TS Bohemia ve Zlíně.
Tam mi bylo řečeno, že se na tuto věc nevztahuje záruka. Po usilovném řešení s obsluhou dohodl, že ji vezne na posouzení a vystavil mi doklad o převzetí věci k reklamaci.
Dne 24.11. 2014 se mi ozvali ze servisního střediska, že je to neopravitelná závada. Že mám sepsat čestné prohlášení, že televizi bude zasílat do Polska.
Dne 15.12. 2014 mi bylo sděleno ze střediska, že se Polská strana neozvala a nebude to řešit.
Dne 16.12.2014 mi byl zaslán mail o vyřízení reklamace a ta nebyla uznána.
Chci se zeptat, jestli jako uživatel mám možnost nějak tuto situaci řešit ve svůj prospěch. V občanském zákoníku § 616 odst. 4 cituji
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Televize se pokazila v této době, tudíž se může jednat o skrytou závadu, která není zprvu rozpoznatelná.
Děkuji


Produkt

Panasonics TX-39A300E


Požadované řešení

Vrácení peněz nebo nová televize


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2014 15:18, před 7 lety

Spotřebitel uvádí, že televize byla zakoupena tento kalendářní rok, uzavřená kupní smlouva se tedy řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nesplněná jakost při převzetí je upravena v § 2161 občanského zákoníku následovně:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Zá důkaz se nepovažuje obecné tvrzení, ale tvrzení by mělo být podloženo odborným, nejlépe znaleckým posudkem, protože se skutečně může jednat o vadu, která byla na zboží při převzetí, ale nebyla viditelná pouhým okem.

Pokud na toto ustanovení nebude společnost reflektovat, spotřebitel se může domáhat splnění soudní cestou s tím, že společnost nepodala důkaz opaku, tedy se stále má za to, že vada je na věci od počátku a reklamace tedy nebyla vyřízena řádně. Druhá možnost je vypracování znaleckého posudku a možné mimosoudní vyrovnání, pokud vyjde ve prospěch spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2015 15:59, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.