Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:131
Z toho za letošní rok:105
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53024Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.10.2021, před 2 měsíci

Zdeněk Hrdlička

Znění stížnosti

Zboží řádně objednáno, zaplaceno, potvrzení o úhradě přišlo dne 23. 8.2021. Do dnešního dne 6. 10. 2021 zboží nedodáno. E-mailová korespondence - žádost o vysvětlení zpoždění. Po nesplnění čekací doby - žádost o vrácení peněz na účet - opakovaně, opět nebylo splněno, dosud z mé strany jsem vedl velmi zdvořilou a chápající korespondenci.
Dále na základě přeposlání odkazů a pokynů k vyhledání zásilky i toto jsem zkusil. poslední záznam o zásilce na internetu z 3. 9.2021!!
Ale tady už mi dochází trpělivost, upozorňuji na předání záležitosti k řešení ČOI.


Produkt

Náhradní břity do holicího strojku Philips.


Požadované řešení

Vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.10.2021 14:26, před měsícem

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.