Společnost


Jiří Hudec

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53119Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.10.2021, před rokem

Denisa Klátilová

Znění stížnosti

U společnosti jsme zakoupili kufr, za účelem občasného cestování po ČR, nikoli letecky. Při prvním cestování, kdy váha kufru byla 13kg, jsem po cca 30 minutách cesty, zvedla kufru za madlo, madlo se vyrvalo a rozlomilo na části, tím vznikla v kufru díra. Kufr byl ihned zaslán zpět a to ještě ve lhůtě, kdy jsme měli nárok na vrácení částky. Za vadný kufr jsme požadoval vrácení peněz. Prodejce nám nezaslal protokol ani potvrzení přijetí zboží k reklamaci, nezaslal nám vyjádření reklamace ani nepodal informaci o zpětném odeslání a u zboží nebylo ani přiloženo vyjádření o uzavření reklamace.
Vyjádření o uzavření(nikoli přijetí) jsme obdrželi emailem až po urgenci(kde chybí číslo reklamace). Reklamace byla zamítnuta, údajně došlo k nárazu, kdy vznikla díra do kufru (ta ovšem vznikla při poškození madla).
Nesouhlas s vyřízením jsme zaslali prodejci, který trvá na svém.
Jedná se o nekvalitní výrobek, se kterým nebylo nevhodně zacházeno a k poškození došlo z důvodu nekvalitního zpracování.
Trváme na vrácení částky.


Produkt

TPL-3029/ Cestovní kufr T-class TPL-3029, vel. L , ABS(růžová) 63x44x 26,5 cm


Požadované řešení

Vrácení plné částky zpět na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2021 11:56, před rokem

Reklamoval-li spotřebitel zboží, prodávající je povinen mu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dozor nad dodržováním uvedených povinností stanovených v § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu viz i rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2021 11:30, před 12 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2022 16:27, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.