Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:294
Z toho za letošní rok:170
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 113 stížnostech.

#53133Zadost o okamzite vymazani osobnich udaju z databaze / Okamzite odstoupení od pripadne smlouvy

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.10.2021, před 14 dny

Žaneta Gzylová

Znění stížnosti

Dobrý den,
tímto Vás žádám o okamžité vymazání všech mých osobních údajů z Vašich databází.
Zároveň odstupuji od případné smlouvy a žádám o okamžité ukončení zasílání případných reklamních nabídek nebo produktů.
Nemám zájem být Vaším registrovaným zákazníkem. Prosím o zaslání potvrzení na email uvedený v objednávce 2110220010 (objednáno 11.10.2021) . Dále žádám o potvrzení, že po obdržení zásilky a zaplacení poštovného 49 Kč nebudu Vaši společnosti nic dlužná.

Děkuji

Žaneta G.


Požadované řešení

Zadost o okamzite vymazani osobnich udaju z databaze / Okamzite odstoupení od pripadne smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2021 10:54, před 13 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
14.10.2021 15:30, před 13 dny

Vážená paní Gzylová, dovolte mi Vás informovat, že na základě Vaší objednávky ze dne 11.10.2021 jsme odeslali roční balení produktu Vitamín D3 VitaSolaris na Vámi uvedenou adresu, s termínem doručení okolo 14.10.2021. Pohledávka ve výši 49,- Kč je splatná ke dni 29.10.2021. Na Vaši žádost jsme zablokovali zákaznický účet a Vaše osobní údaje předali k výmazu. S pozdravem NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.