Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2787
Z toho za letošní rok:213
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#53141Nedoručení doporučených dopisů na uvedenou poštu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

22 minut 57 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2021, před 13 dny

Jiří Hlínovský

Znění stížnosti

Dobrý den,
můžete mi vysvětlit nedoručení dopisů na poštu ve Skřivanech
RP2577791333F
RP012182521CZ

Jedna zásilka je prý V Novém Bydžově a druhá ve Smidarech.
Paní na pobočce ve Skřivanech mi sdělila, že za to nemůže, a že si mám jít za vedoucí doručovatelek, je toto v pořádku?
Poté jsme se domluvili, že zásilky zajistí do Skřivan.


Požadované řešení

proč se toto stalo


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2021 10:16, před 13 dny

Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta, s.p. shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.