Společnost


Rumble corp. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:67
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#53302Nedodání zaplaceného zboží - ruční řetězová pila BRENCHIE, spojení nemožné, web rucnipilky.cz, pozastaven

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.10.2021, před měsícem

Stanislav Písařík

Znění stížnosti

Dne 17.10.2021 jsem objednal na webu rucnipilky.cz, elektrickou ruční řetězovou pilku brenchie s příslušenstvím + akumulátor + řetěz, částka 1540,-Kč, byla téhož dne uhrazena platební kartou, přišlo mi potvrzení objednávky, v ůterý sdělení o předání zboží přepravci, bez udání názvu přepravce, ve čtvrtek byl již web rucnipilky.cz pozastavený.
Zatím je toto moje první prosba o pomoc, zda je ještě za tohoto stavu nějaká naděje na získání vynaložených financí zpět.
Děkuji za pomoc.


Produkt

produkt ruční aku řetězová polka s příslušenstvím nebyla vůbec dodána


Požadované řešení

Jednoznačně vrátit peníze !!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2021 10:34, před měsícem

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2021 19:49, před 21 dny

Dobrý den,
na doručení zásilky máme dle obchodních podmínek až 90 dnů. Pokud máte objednávku na více zboží dojde vám každý v jiné zásilce. Věříme že vám zboží dorazí co v nejkratším termínu. Děkujeme za trpělivost.


Stanislav Písařík

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2021 21:35, před 21 dny

Poslal jsem písemné i mailem odstoupení od smlouvy, dodavatel Remart nereagoval,
minulý týden 1.11., přivezla přepravní společnost obálku s náhradním řetězem pro
pilu, v pátek 5.11., vracím zpět poštou doporučeně na adresu sídla firmy Rumble corp.
s.r.o., Letní 76, 756 63 Krhová, zatím nepřišla zpráva o doručení.
V příloze zasílám dokumenty, snad budou k užitku v řešení celé záležitosti.
S pozdravem a poděkováním spotřebitel St. Písařík

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2021 22:36, před 21 dny

Dobrý den,
peníze vrácen. Prosíme o kontrolu. Děkujeme


Stanislav Písařík

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.11.2021 19:18, před 20 dny

Hodnocení:

Komentář: Moc děkuji za pomoc při řešení má stížnosti, klaním se, a jsem s úctou k vaší činnosti.
Pokud budu někdy příště opět v nesnázích, určitě opět poprosím o pomoc.
St. Písařík