Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2816
Z toho za letošní rok:242
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#53306Nedodaná poštovní poukázka typu B s přeplatkem, nedodaná sipo poukázka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

28 minut 15 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
23.10.2021, před měsícem

Vanda Kroftová

Znění stížnosti

Dne 15.9. nám byla odeslána poštovní poukázka typu B od společnosti Innogy energie, do dnešního dne nebyla listovní doručovatelkou dodána včetně sipa pokázky. Jedná se o doručovatelku pro Velký Osek 28151. Několikrát jsem se ptala zda neleží obě poukázky u nás na poště, Bohužel na poště za celý měsíc a půl urgování se nic neděje. Sipo jsem na poště uhradila díky starému výpisu a ochotě paní na přepážce. Ten den jsem byla asi 15 člověk, který nadával na listovní doručovatelku. Mrzí mě, že se nic nevyřešilo a tímto si stěžuji. Kdybych byla závislá na financich na poukázce z přeplatku, který do dnešního dne díky doručovatelce nemám, tak nevím co bych dělala....Je vidět, že ústně si stěžovat nemá význam. Doufám, že tímto se služby České pošty vrátí opět do pořádku.


Požadované řešení

Aby doručovatelka doručovala vše včas.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2021 10:25, před měsícem

Nejsou-li služby poskytovány ujednaným způsobem nebo v ujednané kvalitě, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud Česká pošta, s.p. nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Česká pošta, s.p. shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman.