Společnost


ELECTROLUX, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53311reklamace zboží v 6 měsících od koupě

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.10.2021, před měsícem

Petr Švrčina

Znění stížnosti

Dobrý den,

po 20 dnech od koupě mi jsem si všimnul, že pračka při odstřeďování píská. Vadu jsem reklamoval, přijel servisní technik a diagnostikoval vadné ložisko. Pračka byla odvezena a vrácena přesně 30tý den s provedenou opravou. Po instalaci jsem provedl zkoušku odstřeďování na prázdno a pračka opět píská. Evidentně buď špatná diagnostika nebo špatný servisní zákrok. Prosím o radu, jakým způsobem můžu odstoupit od kupní smlouvy.


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení peněz ať si můžu koupit konečně funkční pračku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2021 09:10, před měsícem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Vzhledem k tomu, že byla vada uznána a údajně opravena, nemá nyní kupující právo na odstoupení od smlouvy. To by vzniklo v případě, že by byla reklamace neoprávněně zamítnuta nebo nebyla vyřízena včas. "Vyřídit reklamaci" v sobě zahrnuje i umožnění, aby spotřebitel mohl s reklamovanou věcí disponovat. To znamená, že v (obvykle) 30denní lhůtě by mělo být nejen rozhodnuto o reklamaci (zamítnuta nebo přijata), ale v této lhůtě by měla být reklamovaná věc také:
- buď připravena k vyzvednutí v rámci pracovní doby prodávajícího (o možnosti vyzvednutí však musí prodávající spotřebitele prokazatelně informovat),
- anebo doručena spotřebiteli v poslední den lhůty k vyřízení reklamace do místa jeho bydliště, pokud bylo mezi stranami smluveno, že prodávající věc spotřebiteli doručí.

Tyto závěry vyplývají jednak ze smyslu a účelu zákona, jednak např. z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 34 C 109/2017-32.

V tomto případě je vhodné zboží znovu reklamovat a pokud by se vada opakovala i poté, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy pro opětovný výskyt vad. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci. V daném případě by se tedy jednalo o opakovanou vadu v případě, kdy by pračka při odstřeďování pískala.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.