Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#53405Seznamka s názvem C-DATE - vymáhání platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 22 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.10.2021, před rokem

Miroslav Záhradník

Znění stížnosti

Na stránky jsem se podíval jednou z nudy... PODMÍNKA JE, ŽE SI VLASTNĚ IHNED ZALOŽÍTE ÚČET. Obratem mi začali chodit "nabídky" k seznámení ANIŽ BYCH TAM MĚL SVÉ FOTO.
POKUD SE CHCETE DOVĚDĚT VÍCE, NEBO ODPOVĚDĚT, TAK MUSÍTE ZAPLATIT. Tak jsem z nudy zaplatil cca 260,- Kč, alespoň si možná s někým pokecám...

Různé vzkazy a nabídky začali být již na druhý den obtěžující

NEMOHL JSEM DOHLEDAT ZPŮSOB SMAZÁNÍ PROFILU. TAK JSEM VŠE PŘESMĚROVAL DO SPAMŮ A VÍCE JSEM NA DANÉ "SEZNAMCE" NEBYL.

PO DVOU LETECH MI PŘIŠEL VÝHRUŽNÝ E-MAIL, ŽE MÁM ZAPLATIT 2.677,- JINAK....

PORUŠIL JSEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A POD.....

Dámy a pánové, nic jim neplaťte!!!!!!!!!!!!! Ihned jsem kontaktoval právníka a po popisu, který tady uvádím, mi JEDNOZNAČNĚ DOPORUČIL:

- NEPLATIT
- VŠE ZVEŘEJNIT NE TĚCHTO STRÁNKÁCH

M


Požadované řešení

Dámy a pánové, nic jim neplaťte!!!!!!!!!!!!! Ihned jsem kontaktoval právníka a po popisu, který tady uvádím, mi JEDNOZNAČNĚ DOPORUČIL:

- NEPLATIT
- VŠE ZVEŘEJNIT NE TĚCHTO STRÁNKÁCH


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2021 16:13, před rokem

Nově pro vztah mezi spotřebitelem a podnikatelem platí aktualizované smluvní podmínky. Změna (v některých bodech) těchto podmínek je důsledkem mimosoudního řešení sporu vedeného se společnostmi provozujícími seznamky v rámci projektu www.neferoveseznamky.cz, který byl připraven a organizován spotřebitelskou organizací dTest.

Změna dle preambule Všeobecných obchodních podmínek společnosti dopadá na všechny spotřebitele (viz pasáž „pro všechny zákazníky společnosti Interdate S.A. platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky“).

Konkrétně se změny týkají (zejména) automatického prodlužování členství
- informace o automatickém prodloužení je sdělena spotřebiteli srozumitelně během registrace. I nadále ovšem platí, že pokud by bylo ujednání o automatickém prodloužení vztahu obsaženo pouze v obchodních podmínkách (to jsou především ty případy, kdy došlo k registraci před 20. 12. 2020), je vůči spotřebitel neúčinné, což plyne i ze stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. V takovém případě smlouva zanikla uplynutím doby, na kterou byl závazek původně sjednán, platně prolongována vůbec nebyla, a spotřebitel má povinnost hradit poplatek jen za onu původně sjednanou dobu (např. 1 měsíc), nikoliv za neplatně prolongované období (např. 12 měsíců).
- členství může být prodlužováno pouze na stejně dlouhé období, jaké bylo sjednáno na začátku a cena nebude po prodloužení navyšována [tzn. stál-li jeden měsíc prémiového členství 99,- Kč, musí i druhý měsíc (o nějž je závazek automaticky prodloužen) stát 99,- Kč]

a dále se týkají zjednodušení procesu ukončení placeného členství
- nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“).

Více na https://www.dtest.cz/clanek-8655/uzavreli-jsme-s-online-seznamkami-dohodu-ktera-pomuze-spotrebitelum.

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2021 23:58, před rokem

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Skontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.12.2021 14:20, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.1.2022 13:16, před rokem


Miroslav Záhradník

Dobrý den,

do dnešního dne mně nikdo nekontaktoval.

Děkuji vám!
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v Novém roce

MZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 13:39, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla spotřebiteli sdělit, jakým způsobem bude v řešení sporu pokračovat, když komunikace mezi oběma subjekty dle slov spotřebitele nefunguje.

Děkujeme stranám za součinnost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 15:29, před 10 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.