Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:160
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53414Nekvalitní zboží z Číny

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 měsíců 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.10.2021, před 8 měsíci

Lucie Šestáková

Znění stížnosti

Dodané zboží mikina je nekvalitní, odpovídá šuntům z Číny. Neodpovídá tomu, co je v eshopu: https://rivalenti.cz/ pod hlavičkou Delta Dividison s.r.o. nabízeno.


Produkt

Mikina Unisex mikina Marvel Avengers Endgame pro cestovaní v čase


Požadované řešení

vrácení platby


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2021 09:54, před 8 měsíci

Jestliže doručené zboží neodpovídá objednávce, má spotřebitel nárok na reklamaci, neboť je zboží vadné. Tato reklamace musí být vyřízena řádně a včas.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

"Vyřídit reklamaci" v sobě zahrnuje i umožnění, aby spotřebitel mohl s reklamovanou věcí disponovat. To znamená, že v (obvykle) 30denní lhůtě by mělo být nejen rozhodnuto o reklamaci (zamítnuta nebo přijata), ale v této lhůtě by měla být reklamovaná věc také:
- buď připravena k vyzvednutí v rámci pracovní doby prodávajícího (o možnosti vyzvednutí však musí prodávající spotřebitele prokazatelně informovat),
- anebo doručena spotřebiteli v poslední den lhůty k vyřízení reklamace do místa jeho bydliště, pokud bylo mezi stranami smluveno, že prodávající věc spotřebiteli doručí.

Tyto závěry vyplývají jednak ze smyslu a účelu zákona, jednak např. z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 34 C 109/2017-32.

Jestliže tedy spotřebitel nebude do 30 dnů od podání reklamace disponovat zbožím, které má kvalitu jakou si objednal, má právo na odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení.

Odstoupí-li spotřebitel (oprávněně) od smlouvy, závazek tím zaniká a strany mají povinnost vrátit si to, čím původně plnily. Spotřebitel tedy vrací vadnou obuv a prodávající vrací peněžní prostředky.

Prodávajícím je v tomto vztahu společnost Delta Division s.r.o., bez ohledu na překvapivá ustanovení jejích obchodních podmínek, v kterých společnost deklaruje opak (§ 1753 občanského zákoníku ve spojení s rozhodovací činností ADR České obchodní inspekce). Reklamace se uplatňuje zásadně vždy vůči prodávajícímu (§ 2172 občanského zákoníku).

Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu:
Milady Horákové 382/75, 170 00 Praha.

Pokud kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2022 10:18, před 5 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.