Společnost


TPF group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#53460vinný sklípek Bořetice

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.11.2021, před rokem

Josef Černý

Znění stížnosti

Dobrý den,
zakoupil jsem u Travelking 2 poukazy do vinného sklípku v Bořeticích. Když jsem je chtěl ze zdravotních důvodů stornovat, tak to nebylo možné. Poukazy jsem tedy prodal se slevou.
Kupujícímu ale peníze vrátili.Mě ale poslali email, ž mi je vrací.

Je velice neseriozní od Travelking změnit stanovisko a peníze za poukazy vrátit bez ověření u kupujícího.
A ještě nestandardní je o tom následně informovat původního kupujícího.

Josef Černý


Produkt

čísla poukazů KING23*****4 , KING60*****4


Požadované řešení

Vrátit finanční prostředky původně kupujícímu tj. mé osobě která se vyrovná s případnými dalšími překupníky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2021 10:00, před rokem

Dle obchodních podmínek portálu TravelKing (dostupných zde https://travelking.cz/terms-and-conditions) bodu 10.10 je storno (po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy - tedy 14 dnů) možné pouze v případě, že s tím souhlasí Poskytovatel. Tímto poskytovatelem je v popsaném případě vinný sklípek. Při souhlasu se stornem si Provozovatel (TravelKing, resp. TPF group s.r.o.) vyhrazuje právo na stržení 20 % z ceny služby jako náhradu škody. K tomu si náhradu škody může nárokovat i Poskytovatel.

Možnost storna je tedy v kompetenci poskytovatele, který by měl rozhodovat jednotně a předvídatelně, ale je možné, že se u něj změnila situace (např. větší poptávka) a proto storno později svolil.

Při přeprodeji kuponu navíc došlo k "postoupení pohledávky" ve smyslu § 1879 a násl. občanského zákoníku, tudíž původní věřitel již nemá nárok na zaplacení dluhu - pokud by se tak stalo, musel by částku předat postupníkovi, neboť na ni již nemá právní nárok.

Mimo jiné se v obchodních podmínkách provozovatele nachází bod 14.6, který říká, že "Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu."

Jestliže tedy spotřebitel neobdržel písemný souhlas s postoupením smlouvy, tak se domníváme, že porušil obchodní podmínky provozovatele.

Z výše uvedeného důvodu se tedy domníváme, že vrácené peníze náleží jen majiteli tohoto kuponu, přičemž je na něm, jak s vrácenou částkou naloží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 14:49, před rokem

Vážený pane Černý,

děkuji za Vaši zprávu a dovolte mi se k Vaší stížnosti vyjádřit.

V případě storna objednávky se u kuponů s rezervací termínu již vždy řídíme dle konkrétních storno podmínek daného hotelu. Záleží již tedy čistě na hotelu, zda-li storno kuponu umožní a za jakých podmínek.
V tomto případě nový majitel poukazu komunikoval přímo s hotelem a po domluvě bylo hotelem storno umožněno.

Jedná se tedy čistě o rozhodnutí hotelu, které není z naší strany možné ovlivnit a nijak jej také nerozporujeme, kompetenčně rozhodnutí spadá do práv hotelu a my respektujeme každé takové rozhodnutí.
Hotely v některých případech udělují výjimku ze zavedených storno podmínek a částečně přihlíží i k vývoji aktuální Covid-19 situace.

Mrzí nás, že v tomto případě došlo k nedorozumění, určitě nebylo naším cílem kohokoliv poškodit či znevýhodnit.

Budeme rádi, když se nám znovu ozvete a pokusíme se celou situaci co nejrychleji dořešit ku spokojenosti všech stran.

Děkujeme za pochopení.

Travelking - TPF group s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2022 16:03, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2022 16:04, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.