Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:345
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

92%
8%
Toto skore je založeno na 128 stížnostech.

#53508Odstoupení od smlouvy a okamžitý výmaz osobních údajů z databáze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
02.11.2021, před 10 měsíci

Jaroslav Pivec

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 25.10.2021 jsem od Vaši společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o převzal z rukou doručovatelky České pošty nevyžádaný balíček se zásilkou číslo 12028114 ve Vámi uvedené hodnotě 2388,- Kč, využívám tedy svého práva a odstupuji od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14-ti dnů od doručení zásilky, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Nevyžádanou zásilku Vám tímto zasílám doručovatelskou službou České pošty zpět dne 01.11.2021 pod podacím číslem zásilky EE083407191CZ. Spolu s touto nevyžádanou zásilkou Vám zasílám v písemné podobě oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a žádost o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele. Proto jakožto subjekt údajů odvolávám svůj souhlas, využívám svého práva být zapomenut a žádám výmaz osobních údajů dle článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Rovněž Vás žádám o okamžité ukončení zasílání reklamních nabídek, vzorků produktů a produktů, neboť si již nadále nepřeji být Vaším registrovaným zákazníkem vedeným Vaší společností pod zákaznickým číslem 1529012.

Ve věci dále žádám o potvrzení, že k mojí osobě neevidujete žádnou pohledávku k úhradě nebo nedoplatek.


Produkt

Zásilka číslo 12028114


Požadované řešení

Požaduji okamžité odstoupení od kupní smlouvy, zrušení zákaznického účtu a vymazání mých osobních údajů. Dále žádám, aby moje osobní údaje nebyly poskytnuty třetí straně. Odmítám zasílání jakýchkoliv Vašich reklamních nabídek včetně telefonických.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2021 11:47, před 10 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 14:44, před 9 měsíci

Vážený pane Pivče,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že roční balení produktu OmegaMarine Forte+ Vám bylo zasláno, jelikož jsme z Vaší strany neobdrželi požadavek na zrušení pravidelného zasílání. Přibližně měsíc před odesláním zásilky jsme Vám také zasílali dopis s informací o nové roční zásilce. Dovolte mi Vás také informovat, že k dnešnímu dni bylo pravidelné zasílání ukončeno a Vámi vrácená zásilka byla dne 3.11.2021 doručena zpět do našeho skladu. Související pohledávka byla téhož dne stornována. Na závěr mi dovolte Vás ujistit, že Váš zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmacuticals s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2021 15:07, před 9 měsíci


Jaroslav Pivec

Dobrý den, děkuji za vstřícné jednání a prosím o zaslání potvrzení o výmazu mých osobních údajů. S pozdravem Jaroslav Pivec.

Reakce společnosti

Publikováno
18.11.2021 13:09, před 9 měsíci

Vážený pane Pivče,

potvrzení o provedeném výmazu Vám zasíláme písemně.

Hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.11.2021 18:26, před 9 měsíci


Jaroslav Pivec

Hodnocení: