Společnost


MARATON BRNO, z.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53565Nevrácení platby za závod

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2021, před 3 měsíci

Tereza Šimoníčková

Znění stížnosti

18.4.2021 se měl uskutečnit CRAFT Brněnský půlmaraton, nicméně byl zrušen. Placenou registraci přesunuli na další rok 2022, ale já jsem otěhotněla a nemůžu se účastnit žádných běžeckých závodů. Na emaily nereagovali, na telefonát odmítli vrátit platbu. Požaduji jen vrátit platbu, na což mám ze zákona nárok, to je vše.

Děkuji vám za vaši ochotu.

Tereza Šimoníčková


Produkt

Brněnský půlmaraton


Požadované řešení

Požaduji vrátit peníze za registraci a služby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2021 10:25, před měsícem

Pokud byla sportovní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Pokud nebylo možné závod pořádat v původně sjednaném termínu, má podnikatel má povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu vstupenek (zde kupní cenu startovného), ale nemá povinnost spotřebiteli hradit kupř. již zaplacenou zálohu na ubytování, které si spotřebitel v souvislosti se sportovní dopředu zaplatil.

Pokud byla sportovní akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu času, ve kterém má podnikatel plnit (= pořádat závod). Jednostranná změna podmínek plnění (čas, místo, způsob atp.) je ve smluvním právu v zásadě nepřípustná [§ 1814 písm. g) občanského zákoníku]. Spotřebitel tedy bude muset zpravidla vždy s jednostrannou změnou času pořádání závodu souhlasit, aby pro něj byla taková změna účinná.

Pokud se změnou času pořádání závodu spotřebitel souhlasit nebude, bude smlouva pro tzv. nemožnost plnění ze strany pořadatele zrušena a spotřebitel bude mít právo na vrácení peněžních prostředků, které poskytl pořadateli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
22.12.2021 10:00, před měsícem

Náš právní názor na žádost stěžovatelky se liší. Závod byl přesunut na jiný termín z důvodu tehdy platných restrikcí vlády České republiky. Nikoliv tedy z naší vůle.
Nabídli jsme všem automatický a bezplatný přesun registrací na nový termín. Kromě standardní možnosti převedení startovného na jiného běžce (opět bezplatně). V tomto konkrétním případě stěžovatelky jsme navíc navrhli možnost přesunu registrace na kterýkoliv další ročník závodu, který plánujeme v budoucnu uskutečnit. Situace nás velmi mrzí, ale věříme, že je pochopitelná.


Tereza Šimoníčková

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.12.2021 10:44, před měsícem

Bohužel reakce společnosti znamená to, že mi nejsou ochotni vrátit platbu, takže jsem nucena přikročit ke stížnosti na ČOI a předžalobní výzvě, což učiním s mým právním zástupcem v lednu. Na věci nijak nemění to, že v odpovědi zazněly nepravdivé informace, že reagovali na mé prosby o vrácení peněz. Nedostala jsem žádný email s odpovědí, do telefonu žádné informace. Nerespektují české zákony, které jasně říkají, že mám právo na vrácení platby, takže využiji všechny právní legální možnosti, které mám. Bohužel to společnost nakonec bude stát mnohem více peněz, než kdyby mi jednoduše vrátili registrační poplatek, to už je však jejich volba.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 14:04, před 14 dny

Děkujeme stranám za součinnost, s ohledem na jejich vyjádření není smírné vyřešení sporu pravděpodobně možné. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít.

K vyjádření podnikatele doplníme, že v případě tzv. následné nemožnosti plnění (= nemožnost pořádat závod v důsledku tehdy platných restrikcí) nehraje žádnou roli, z jakého důvodu k následné nemožnosti plnění došlo - zda z důvodu vyšší moci, z důvodu státního zásahu či z vůle podnikatele. Tento náš závěr je možné si ověřit i z odborné literatury.