Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53588Chybí položka z objednávky a jiný vzor košile + špatná velikost.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 měsíců 16 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.11.2021, před 7 měsíci

Jiří Siuda

Znění stížnosti

6.8.2012 jsem objednal dvě košile XXL, celkem 5 položek za 2338 Kč. Zaplatil převodem z účtu a věřil, že to bude OK. Zboží došlo až 5.11.2021. Překvapilo mě, že chybí náramek za 99 Kč. Jedna košile XXL je sice těsná. Ale druhá je jiná, než jsem chtěl a úplně malá! Internetový obchod https://juum.cz neuvádí, že zboží objednává v Číně. Kdybych to věděl, nic bych od nich nebral.
Vyplnil jsem reklamaci, přiložil foto, kde je vidět rozdílnou velikost obou košil. Uvedl jsem, že chybí jedna položka. Po přečtení recenzí na obchod nevěřím, že něčeho dosáhnu. Je spousta lidí, kteří naletěli. Navíc jsem musel zaplatit celní poplatek 230 Kč. To e-shop neuvádí.


Produkt

číslo objednávky: 5521421 ze 6.8.2021


Požadované řešení

Chci vrátit peníze za malou košili, kterou jsem si neobjednal a za náramek, který jsem nedostal. Klidně košili pošlu zpět, když dostanu peníze na účet! 772+99=871 Kč (plus poštovné asi 100 Kč?)Celkem vrátit 971 Kč.
Zrušte jim e-shop! Takoví lidé by neměli mít možnost využívat internet k podobnému chování po celém světě!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2021 11:17, před 7 měsíci

Jestliže zboží neodpovídá objednávce, je možné jej reklamovat. Tato reklamace poté musí být vyřízena prodávajícím zpravidla ve 30denní lhůtě. Jestliže tomu tak není, jedná se o nevyřízení reklamace řádně a včas, čímž prodávající porušil zákonnou povinnost a kupujícímu tak vzniká právo na odstoupení z důvodu podstatného porušení smlouvy (§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku).

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

K požadovanému řešení:
Služba VašeStížnosti.cz slouží k řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem. Fungování této platformy je založeno na dobrovolnosti - prodejce tedy informujeme o podané stížnosti, nicméně nemůžeme jej nutit, aby na ni reagoval přes naše stránky. Ze stejného důvodu nemůžeme spotřebitelům vracet peníze. A z podobného důvodu nemůžeme rušit ani e-shop, nicméně v případě domněnky, že společnost (resp. e-shop) nejedná poctivě, je možné kontaktovat například Českou obchodní inspekci, která má pravomoc prošetřit fungování daného e-shopu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2022 10:07, před 4 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.