Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:71
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53598Navýšení záloh o 250%

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.11.2021, před 3 měsíci

Ryszard Wałach

Znění stížnosti

Nedávno mi přišel dopis od dodavatele elektřiny,kterého pro mně vysoutěžila Česká srovnávácí o navšení záloh z 1950 na 4700Kč. Což je přehnané.Právě jsem si stěžoval ne ERU,tak jsem zvědavý,co z toho bude. Jak ukončit smlouvu s českou srovnávácí a začít odebírat od jiného dodavatele podle vlastního výběru nikdo neumí říct.Už jsem to řešil s MND a Centropolem a bezvýsledně. Kdyýsi jsme psla i české srovnávácí,ale nidko nikdy neodepsal.Jsou to šmejdi a Babiš není schopen je zlikvidovat.Nikdo nechce pracovat rukama,každý se snaží vydělavát podvody a okradaním druhých!!
Navíc smlouvu s doběratelem podepslai za mně bez mého vědomí a cenu mi nezafixovali.Takže se mi bude v dnešní prodražené době každý měsíc zvyšovat.Proto člověk,když v noci nemůže spát,tak jde na PC,aby ušetřil za noční levnější proud.


Produkt

general Energy tarif Premium deaktiv.


Požadované řešení

Chci snížit zálohy na max. 2500Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2021 08:17, před 2 měsíci

K navýšení záloh:
Výši záloh (což je nejčastější způsob platby za energie) lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny smluvních podmínek.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a výši záloh mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny ceny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně spotřebitele adresně včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Má-li být společně se zálohami zvýšena i cena, je vhodné připomenout, že cenu sjednanou jako fixní/garantovanou nelze skrze mechanismus jednostranné změny navýšit (a to ani tehdy, pokud si takovou možnost dodavatel vyhradil v obchodních podmínkách).

Pokud nejsou podmínky pro jednostranné zvýšení záloh naplněny, je jednostranná změna vůči spotřebiteli neplatná a spotřebitel by měl tuto neplatnost namítat s tím, že společnost nemá na jednostranně zvýšené zálohy nárok.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Dále je možné obrátit se na naši poradnu na čísle 299 149 009.

Ke smlouvě s Českou srovnávací:
Česká srovnávací s.r.o. je zprostředkovatelem na trhu s energiemi. To znamená, že sama obvykle energii nedodává, pouze zprostředkuje uzavření smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem. K tomu zpravidla využívá plnou moc, kterou od spotřebitele získala mimo obchodní prostory, typicky při podomním prodeji (zde upozorňujeme na to, že podomní prodejci mohou využívat nekalé a podvodné praktiky - k tomu viz většinu ostatních stížností na společnost Česká srovnávací s.r.o.). Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům plnou moc odvolat, jelikož v momentě odvolání plné moci pozbývá Česká srovnávací s.r.o. oprávnění za spotřebitele jednat ve věcech energetiky.

Dozorovým orgánem na úseku energetických zprostředkovatelů je prozatím Česká obchodní inspekce. K 1.7.2022 by tato agenda měla přejít pod Energetický regulační úřad. V případě sporu se zprostředkovatelem se tedy lze obrátit i na ADR České obchodí inspekce.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.