Společnost


Salming ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53612Neuznaná reklamace obuvi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2021, před 9 měsíci

Josef Baco

Znění stížnosti

Zakoupil jsem na této prodejně běžecké boty a po cca 250 km (25 hod. používání) se mi vnitřní výstelka na patě prodřela, ale vzhledem ke krátkému používíní neúměrně, téměř se rozpadla. Kontaktoval jsem prodejce, ale reklamace nebyla uznána a to z důvodu špatného používání - mehanického poškození. Rozhodně si nejsem vědom toho, že bych obuv nesprávně používal. Prodejce uvedl tři nejčastější důvody: používání kompresních ponožek, nazouvání ne zcela rozvázané obuvi, výrostky na patách. Ani jeden z důvodů není mým případem. Přesto prodejce reklamaci po celkem rozsáhlé eamilové komunikaci neuznal.


Produkt

SALMING Trail 5 Shoe Men Poseidon Blue/Safety Yellow, vel. 28,5 cm


Požadované řešení

Nesouhlasím s tím, že bych obuv nesprávně používal a trval jsem tedy na uznání reklamace. Buď formou výměny obuvi nebo vrácením peněz. Preferuji ale druhou variantu, protože se obávám, že konstrukce obuvi je stále stejná a i při výměně za jinou by mohlo dojít ke stejnému problému a opětovné reklamaci. Rozhodně při výměně za stejný model.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2021 09:39, před 9 měsíci

Uplatnit práva z vadného plnění není možné, pokud je vadou opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud však vytýkaná vada nesouvisí s opotřebením věci, je za tuto vadu odpovědný prodávající.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2021 13:54, před 9 měsíci

Dobrý den, pane Baco,

jak jsme již psali v našem posledním, vám adresovaném, e-mailu, bohužel jsme vyčerpali veškeré argumenty pro vysvětlení faktu, že vaše reklamace nebyla uznána. Nyní reagujeme ve své podstatě hlavně proto, aby vaše stížnost nezůstala na tomto serveru bez naší reakce.

Nicméně na jednu z vámi zde uvedených formulací bychom přece jen rádi zareagovali, respektive se proti ní ohradili. Uvádíte, že vaše reklamace byla neuznána z důvodu špatného užívání zakoupené obuvi. To nicméně není pravda, tuto formulaci jsme během reklamačního procesu či následné komunikace ani jedenkrát nepoužili. Vaše reklamace nebyla uznána z důvodu toho, že vámi reklamovaný problém nevznikl v důsledku výrobní či materiálové vady našeho produktu, ale v důsledku mechanického poškození.

Též jsme neuvedli, že by by toto mechanické opotřebení muselo nutně vzniknout prostřednictvím jednoho z nejčastějších důvodů tohoto typu opotřebení. Tyto důvody jsme vyjmenovali pouze jako jedny z možných příčin na základě našich zkušeností.

Hezký den

Petr Culka
za Salming ČR s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.11.2021 08:11, před 9 měsíci


Josef Baco

Dobrý den,
uvedli jste 3 možné příčiny daného poškození, ani jeden není mým případem. Rozhodně jsem boty nepoškodil úmyslně nějakým jiným způsobem. Jen jsem je používal, a to je tedy asi špatně, pokud k poškození došlo. Nebyli jste schopni mi sdělit, jak k tomuto poškození tedy mohlo dojít, jen jste si jisti, že to není díky špatné konstrukci nebo materiálům a tvrdíte, že příčinou je mechanické poškození. Toto ale nedokážete ani po prozkoumání obuvi přesněji specifikovat. Proto je Vaším závěrem neuznání reklamace. Nejste schopni určit příčinu poškození, ale jste si jistí, že to je chybou na straně spotřebitele. S tímto přístupem se pak dá odmítnout v podstatě každá reklamace. Je to ovšem velmi jednostranné, vůbec nechcete připustit, že by mohla být chyba i jinde než u spotřebitele. Zveřejnil jsem tento případ ne proto, abych zde opakoval to, co jsme si již řekli, ale proto, abych varoval případné další spotřebitele, že v případě reklamace je výsledek v podstatě předem daný.
Josef Baco

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2021 17:25, před 9 měsíci

Děkujeme stranám za vyjádření a součinnost. Dosažení smírného řešení není evidentně možné, a proto stížnost uzavíráme.

Vzhledem k tomu, že na prodejce je doposud vedena na našem portálu VašeStížnosti.cz na téma provádění reklamací jediná stížnost (přičemž nejde o nijak minoritní subjekt na trhu s obuví), považujeme za vhodné připomenout, že konec vyjádření spotřebitele je subjektivní zkušenost.