Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:310
Z toho za letošní rok:186
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 116 stížnostech.

#53613Odstoupení od smlouvy a žádost o výmaz všech osobních údajů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 hodin 28 minut

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2021, před 26 dny

Marie Černá

Znění stížnosti

Oba produkty objednány 5.11.2021.ID 2111305618 345-OmegaMarine Forte - zkušební balíček
ID 2111305588 330-VitaSolaris - roční zásoba


Po přečtení recenzí Vás touto cestou žádám o odstoupení ze sjednané smlouvy a o odstranění mých osobních údajů z vaší databáze.

Dne 8.11.v 8.30 hod voláno na zákaznicky servis s požadavkem neposílání těchto produktů a s žádostí o odstoupení smlouvy a výmazu všech osobních údajů z databáze. To samé zasláno i na email info@naturamed.cz

Děkuji za kladné vyřízení mého požadavku


Produkt

345 - OmegaMarine Forte a 330-VitaSolaris


Požadované řešení

Tímto žádám o vymazání osobních údajů z databáze zákazníků a o zrušení zasílání jakýchkoliv nabídek pro mou osobu a jakýchkoliv objednávek.
Rovněž žádám o písemné potvrzení o blokaci a výmazu osobních údajů a že neevidujete žádnou pohledávku k úhradě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2021 09:56, před 26 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 15:01, před 26 dny

Vážená paní Černá,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že na základě Vašeho emailového a telefonického požadavku byly Vaše objednávky stornovány a zboží Vám nebude zasláno. Zároveň bych Vás ráda informovala, že zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Mrzí nás, že jste takto rozhodla na základě webových recenzí, nicméně pokud v budoucnu změníte názor a budete si přát některý náš produkt vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat. Z naší strany se však jedná o poslední kontakt.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Marie Černá

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.11.2021 07:43, před 25 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji