Společnost


MODERM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53675Zaplacené zboží, bez komunikace, bez dodání

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2021, před 2 měsíci

Sylvie Horká

Znění stížnosti

Na eshopu newmodels jsem objednala a obratem zaplatila mikinu (na účet První dovozová s.r.o.), která nedorazila a nikdo se mnou dále nekomunikuje. Objednávka je ze dne 15.4. 2021. Po několika mailem, kdy zboží nebylo doručeno přišla odpověď 18.8. 2021, že peníze mi budou vráceny na účet ze kterého byla částka uhrazena do 10 - 15dnů. Bohužel peníze nepřišly a nikdo na moje maily nereaguje. V kontaktech uvedena pouze mailová adresa. Po vyhledání IČ: 08318395 jsem našla spojitost se společností Moderm s.r.o. Lukáš Smolák jako jednatel.
Volím tuto cestu, protože nemám jinou možnost.
Jedná se o částku 418,-
Děkuji za pomoc


Produkt

kod zboží: 40012810050020324462654000349/MOD4 Dámská pruhovaná mikina s kapucí a velkými tkaničkami Barva: Modrá, Velikost: XL


Požadované řešení

prosím o vrácení peněz ve výši 418,- (369,- mikina + 49,- Česká Pošta - Platba předem - Pojištěná zásilka )


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2021 09:14, před 2 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.