Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:538
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:38
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#53780předražené vstupenky na Škwor jihlava cca 4000,- za 2 vstupenky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 21 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2021, před rokem

Alena Janečková

Znění stížnosti

Navíc nebylo možné vytisknout - údajně mi vypršel limit asi 3 dny před koncertem.
Zrušit transakci nebylo možné - nejsou prodejci jen překupníci,na stížnost, že nemám vstupenky - vygenerovaná odpověď, že se ozvou (po koncertě :( ) Jo, a vrchol byl e-mail - jakpak se těším na koncert:D
Raději jsem si nechala zablokovat kartu a vyžádala si novou.
Zaznamenala jsem, že 14.11. vesele prodávali vstupenky na koncert Kabát v Třebíči, který byl dávno zrušený...


Požadované řešení

Už jsem si je hodila do spamu, aby mě neobtěžovali - údajně mé vstupenky za 1000,- Kč prodali a chtějí opět moje platební údaje!
Řešení vidím v tom , aby si i moje banka - Česká spořitelna zablokovala transakce na tento a podobné účty , jak již některé banky učinily.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2021 10:04, před rokem

V takových případech se z povahy věci bude jednat o fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku. Podle 1. odstavce tohoto ustanovení zaniká závazek počátkem prodlení dlužníka. Účinky takového zániku závazku jsou shodné s odstoupením od smlouvy (odst. 2 stejného ustanovení) a strany si tak vrátí, co druhé straně plnily. V tomto konkrétním případě má tedy spotřebitel právo na navrácení peněžních prostředků, které byly poskytnuty prodávajícímu.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku, případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky řádně dodány, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Co se týká ceny vstupenek, jedná se o smluvní záležitost a spotřebitel nákupem vstupenek s touto cenou souhlasil.

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB".

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: +41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2022 13:54, před rokem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 11:19, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.