Společnost


Pražská plynárenská, a.s.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53789Neoprávněné naúčtování nových měsíčních záloh

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2021, před 9 měsíci

Věra Polínková

Znění stížnosti

Dobrý den,
mám u Pražské plynárenské, a.s. stávající smlouvu s fixací cen plynu, která je až do roku 2023. Nyní mi přišel dopis o změně placení měsíčních záloh od 15.12.2021 na 4000,- Kč ( momentálně platím 3270,- Kč) s žádnými dalšími podrobnostmi. Není tam ani zmínka o vypovězení stávající smlouvy, ani předepsaná nová cena 1 MWh.


Produkt

Jedná se o odběrné místo č. 0716816944 u RD


Požadované řešení

Je možné zvýšení záloh ze strany dodavatele ( Pražské plynárenské ) v případě, kdy mám uzavřenou smlouvu s fixaci bez vypovězění této smlouvy?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2021 16:28, před 9 měsíci

Cenu za energie lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny ceny.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a cenu mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny ceny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně ceny spotřebitele adresně včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Jednou z podmínek je také skutečnost, že jednostranně zvyšovaná cena nebyla sjednána jako fixovaná/garantovaná cena (tedy cena, kterou spotřebitel chápe na určité období jako neměnnou).

Sjednání fixace/garance ceny totiž z povahy věci vylučuje možnost jednostranné změny (v období, na které je tato garance sjednána). Pokud i přesto dojde k tomu, že dodavatel jednostranně zvýší cenu, je toto jednostranné zvýšení ceny neplatné, byť by se opíralo o ujednání (článek/bod) v obchodních podmínkách nebo v externím ceníku. Takové ujednání obchodních podmínek je totiž překvapivé, neboť poskytovatel energií po uzavření smlouvy (resp. dodatku) s garantovanou cenou de facto jednostranně prohlásil, že tato cena garantovaná není.

Vzhledem k tomu, že spotřebitel uvádí, že cena byla fixovaná, domníváme se, že změna ceny bude neplatná a spotřebitel tak může po dodavateli energií požadovat, aby plnil za smluvenou cenu, k čemuž se zavázal. Neplatnost může spotřebitel namítat primárně vůči dodavateli, v případě neúspěchu vůči Energetickému regulačnímu úřadu nebo soudu.

Je však nezbytné rozlišovat, zda dochází ke změně ceny za komoditu, nebo "jen" ke změně ve výši zálohové platby; a dále zda byla jako fixní sjednána pouze cena, nebo cena i záloha. Byla-li jako fixní sjednána pouze cena a jednostranně byla změněna pouze záloha, jde o platný postup.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Dále je možné obrátit se na naši bezplatnou právní poradnu na čísle 299 149 009.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2022 16:22, před 7 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2022 11:16, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.