Společnost


NanoTrend s.r.o.

Počet nahlášených stížností:31
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5384Neprovedení zaplacené služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.12.2014, před 8 lety

Lenka Fischerová

Znění stížnosti

Firma Nano Trend s.r.o. oslovila domy v Mariánských Lázních - měření úniku tepla. Službu jsme zaplatili - obdrželi voucher, ale nyní se firma neozývá.


Požadované řešení

provézt službu nebo vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2014 19:08, před 8 lety

Pokud bylo sjednáno datum, kdy měla společnost službu provést, ocitla se společnost nesplněním své povinnosti v tomto čase v prodlení. Nebyl-li čas mezi stranami ujednán, mohl spotřebitel požadovat plnění ihned a poskytovatel služby je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Co se týká prodlení společnosti s poskytnutím služby, spotřebitel může od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku. Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li společnost na e-maily, doporučujeme písemnou komunikaci. Projev vůle, který je učiněn vůči nepřítomné osobě, působí až od okamžiku, kdy jí dojde. U poštovní přepravy na rozdíl od elektronické komunikace platí fikce doručení, i když si adresát poštu nepřevezme. Zásliku doporučujeme zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou.

Je-li poškozených více, doporučujeme zvážit podání trestního oznámení. Insolveční řízení momentálně neprobíhá, ale doporučujeme spotřebiteli insolveční rejstřík sledovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2015 14:07, před 8 lety

Vzhledem k tomu, že se nám se společností nepodařilo navázat kontakt, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. Vzhledem k počtu stížností doporučujeme zvážit podání trestního oznámení.