Společnost


Fortumo OÜ

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53952Koupi několik kusů payscafecard cca za 2000 Kč!!!! Prez paušál střeženo z paušálu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 24 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2021, před rokem

Filip Záborec

Znění stížnosti

Koupil sem payscafecard asi 4x 500 a za 5 měsíců mi neposlali žádný kod na email?!!!!!!!


Požadované řešení

Vrátí peníze!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 09:15, před rokem

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu služby, prodávající má povinnost službu poskytnout. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba poskytnutí nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat poskytnutí služby ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže službu neposkytne, upozorní spotřebitel prodávajícího, že neposkytl službu včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající neposkytne službu ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Estonsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2022 11:10, před 10 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2022 15:24, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.