Společnost


IRSnet CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53961Vrácení peněz za neuskutečněný koncert

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2021, před 9 dny

Daniela Novotná

Znění stížnosti

Dobrý den,
koupili jsme 2 vstupenky na akci Ozzy Osbourne No more tours 2, která se měla konat 29.2.2020 v O2 aréně, v ceně 5.180 Kč. Tento termín byl zrušen, přesunut na 13.11.2020. I tento termín byl zrušen a přesunut na 28. 1 2022. Tento týden byl zrušen i tento termín a oznámen náhradní termín 19.5.2023.
Na infolinku Ticketportalu se nejde dovolat, pořadatel Live Nation odkazuje na Ticketportal. Info na webu mají pouze o voucherech a odkaz na Z 247/2020. Přejeme si vrácení finančních prostředků, můžete prosím poradit, jak správně postupovat?
Děkuji.
Daniela Novotná


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 15:56, před 9 dny

Pokud byla kulturní akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu podmínek, za kterých je poskytováno plnění ze strany společnosti. Jednostranná změna smluvních podmínek je ve smluvním právu v zásadě (tj. až na výjimku, kterou upravuje § 1752 občanského zákoníku) nepřípustná, neboť je v rozporu se základní zásadou smluvního práva pacta sunt servanda („smlouvy mají být plněny“). Spotřebitel tedy bude muset zásadně vždy s jednostrannou změnou obsahu závazku souhlasit. Obsahem závazku je i ujednání o místě a času plnění.

Pokud se změnou závazku spotřebitel souhlasit nebude, bude závazek pro nemožnost plnění ze strany pořadatele zrušen a spotřebitel bude mít nárok na vrácení peněžních prostředků, které poskytl pořadateli. Pokud by spotřebitel s přesunutím souhlasil a pořadatel akce mu umožnil účastnit se na základě vstupenky zakoupené původně na jiný termín, je nutné toto právní jednání kvalifikovat jako tzv. novaci. O dohodě o náhradním plnění je vždy lepší si nechat vystavit písemné potvrzení nebo si pořídit jiný důkaz, kterým lze v budoucnosti nárok prokázat.

V případě, že spotřebitel na změnu obsahu závazku nepřistoupí, má právo žádat vrácení kupní ceny. Nevrátí-li společnost kupní cenu, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Společnost IRSnet CZ s.r.o. (provozovatel sítě Ticketportal.cz) je zprostředkovatelem prodeje vstupenek, nikoliv pořadatelem akce.

Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, se uplatní v případě, je-li koncert rušen bez stanovení "povinného" náhradního termínu konání. Nepoužije se v případě, kdy je pouze přesunuto datum konání. V případě, že je koncert zrušen a spotřebiteli je vystaven poukaz, může se spotřebitel v takovém případě sám rozhodnout, zda poukaz uplatní na koncert s přesunutým datem, či nikoliv. V tom je oproti pouhému přesunutí (bez souhlasu spotřebitele) velký rozdíl.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Více informací je dostupných v našem článku na adrese https://www.dtest.cz/clanek-8093/jak-je-to-s-poukazy-za-zrusene-kulturni-akce.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.