Společnost


CB Media Limited

Počet nahlášených stížností:17
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53964Strhli mi peniaze aj ked som zamietol platbu.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2021, před 9 dny

Róbert Arpáš

Znění stížnosti

Dňa 24.11.2021 o 23:54 mi na zoznamke strhli za VIP 119,88 eur. Som bol zvedavý, že koľko ma to VIP bude stáť tak som si pozeral a ked došlo k platbe tak som jednoducho zamietol platbu. Aj moja banka a aj na monitore mi ukázalo, že platba bola zamietnutá ale zoznamka mi následne strhla peniaze.
Už som kontalktoval aj banku ale tá s tým nič nemôže urobiť a už som kontaktoval aj samotný suppoert na ale tý neodpovedajú.


Produkt

12 mesiacov VIP členstva za 9,99 € / mesiac


Požadované řešení

Vrátenie peňazí a vyvetlenie prečo platba prešla aj po zamietnutí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 13:20, před 9 dny

Společnost CB Media Limited provozuje síť internetových seznamek, na nichž poskytuje placené i neplacené služby.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru v tomto případě dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem.

Ukončit závazek by mělo být možné stejným způsobem, jakým závazek vznikl. Pokud tedy ke vzniku postačovala registrace přes internet, není důvod k tomu, aby výpověď musela být zasílána doporučeně poštou, byť to lze doporučit.

Vzhledem k tomu, že se jedná zřejmě o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.