Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#53966Nevrácení finančních prostředků v plné výši při stornu jízdenek z důvodu Covid omezení v Drážďanech

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 23 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2021, před rokem

Marek Sloup

Znění stížnosti

Dobrý den,

u společnosti jsem si zakoupil jízdenky s měsíčním přesdtihem. Chtěli jsme se s rodinou podívat na vánoční trhy do Drážďan. Koupili jsme jízdenky přes společnost FlixBus CZ s.r.o.. Vše by bylo v pořádku dokud Sasko (územní část Spolkové republiky Německo do které spadají Drážďany) nevyhlásilo omezení pohybu pro turisty do 12. 12. 2021 a zároveň zrušilo vánoční trhy.

Společnost jsem tedy žádal emailem o vrácení peněz za jízdenky. Poté co nereagovala cca 3 dny, tak jsem si požádal o storno jízdenek online s tím, že mi dali poukaz v hodnotě jízdenek platný na 12 měsíců. Následně jsem společnosti psal druhý email, že rozhodně poukaz nechci a chci vrátit finanční prostředky zpět na bankovní účet. Na to mi společnost odpověděla, že dle obchodních podmínek mají právo na poskytnutí poukazu.

Kdybych cestu zrušil ze své vlastní vůle, rozuměl bych, že se musím smířit s poukazem. Ovšem v tomto případě se jedná o zásah vyšší moci a tuhle skutečnost jsem při koupi jízdenek nemohl očekávat. Protože i kdybychom chtěli, tak do Německa jet nemůžeme.

Co mám prosím Vás dělat? Je to celkem dost peněz, protože nás mělo jet 10...

Děkuji mockrát za pomoc a odpověď.

S pozdravem

Sloup Marek


Produkt

jízdenky


Požadované řešení

Vrácení finančních prostředků na bankovní účet místo poskytnutí poukazu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 16:39, před rokem

Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, platí, že cestující ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě má při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce právo na vrácení jízdného.

Výše uvedené ustanovení (navazující na § 18b zákona o silniční dopravě) má být dle našeho názoru interpretováno tak, že vrácením jízdného se rozumí vrácení peněžních prostředků v situaci, kdy cestující jízdenku hradil rovněž peněžními prostředky. Hradil-li cestující jízdenku za pomoci voucheru, patrně by i vrácení jízdného ve formě voucheru bylo možné. Dle našeho názoru je nutné pasáž "...jízdenku dopravci vrátí..." vykládat tak, že tímto vrácením je logicky i zrušení rezervace, neboť tímto je fakticky (bez ohledu na názvosloví i bez ohledu na v úvahu připadající fyzické vracení jízdenky poštou atp.) společnosti vrácena jízdenka (v řešené věci v obchodních podmínkách společnosti FlixBus CZ, s.r.o. v bodě 5 nazvaná jako "rezervace").

V rámci poskytování našich služeb jsme se ke skutkově podobnému případu (jen s tím rozdílem, že v něm zrušil objednávku sám spotřebitel, což však není pro naše závěry podstatné) zevrubně vyjádřili ve stížnosti ID 40474 (dostupné z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/40474/vraceni-jizdneho-pouze-ve-forme-voucheru-s-omezenou-platnosti). Při řešení této stížnosti nás spotřebitelka informovala, že Česká obchodní inspekce se při vyřizování její věci postavila na stranu společnosti. Proč je tento přístup z našeho úhlu pohledu nesprávný rozebíráme ve vyjádření, které najdete v odkazu, který je vložen výše.

Dalším možným argumentem pro správnost námi nastíněného výklad by mohla být rozhodovací praxe rakouských soudů (k tomu článek dostupný z: https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-8126/flixbus-musi-zmenit-neferove-obchodni-podminky).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.2.2022 11:40, před rokem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2022 15:40, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.