Společnost


Zelená elektřina s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#54248Nezasílání vyúčtování

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2021, před 8 měsíci

Michal Beseda

Znění stížnosti

Původní dodavatel převedl moje odběrné místo k této společnosti. Jsem tedy jejím zákazníkem od 1.8.2019. Od té doby jsem nedostal žádné řádné vyúčtování spotřeby elektrické energie.

Emailová komunikace je bezpředmětná, neustále se dozvídám, že vyúčtování mi bude zasláno. Tuto záležitost řeším v současné době již více než 1 měsíc.


Produkt

elektrická energie


Požadované řešení

zaslání řádného vyúčtování


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2021 14:27, před 8 měsíci

Zaváže-li se společnost k tomu, že do určité doby dodá spotřebiteli vyúčtování, je tímto slibem vázána [§ 2 odst. 3 písm. d) občanského zákoníku] a musí ho splnit. Pokud ho nesplní a spotřebiteli vznikne škoda, může se domáhat její náhrady (§ 2913 občanského zákoníku).

Společnost má (navíc) na základě § 15 odst. 1 vyhlášky č. 70/2016 Sb., vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, povinnost vydat vyúčtování za stanovené zúčtovací období, zpravidla za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. Spotřebitel také může požádat o mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, v případě, že společnosti zašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku.

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování, může spotřebitel uplatnit reklamaci. Společnost je povinna vyřídit reklamaci a písemně informovat spotřebitele o jejím vyřízení do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč.

Nebude-li spotřebiteli vyhověno, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
21.12.2021 14:39, před 8 měsíci

Dobrý den,

prověříme stížnost pana Besedy. V případě nevystavení a nezaslání vyúčtování, bude faktura ihned odeslána na adresu pana Besedy.


Hezký den,

Zelená Elektřina, s.r.o.

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.12.2021 08:54, před 8 měsíci


Michal Beseda

Stal se zázrak a během necelé hodiny po vyjádření společnosti mi bylo dlužné vyúčtování za 2 roky odběru zasláno. Škoda, že to nejde bez stížnosti a upozornění na této stránce. Děkuji tímto DTESTu za podporu a reputaci těchto stránek, bez nich by se mi pravděpodobně vyúčtování nepodařilo dostat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.12.2021 15:19, před 8 měsíci

Na základě výše uvedeného vyjádření smluvních stran stížnost uzavíráme s dosažením dohody.