Společnost


Rumble stories s.r.o.

Počet nahlášených stížností:29
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#54299Nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2021, před měsícem

Josef Šuranský

Znění stížnosti

Pilka BRENCHIE číslo objednávky 14867 ze dne 12.11.2021 došla nefunkční. Vrácena 18.11.2021 Na vrácení peněz stále čekám.Firma nereaguje.


Produkt

pilka BRENCHIE +baterie+řetěz


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2021 19:16, před měsícem

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.12.2021 11:30, před měsícem

Dobrý den, dle výpisu z účtu vám jíž peníze byly vráceny. Prosíme o kontrolu. Děkujeme


Josef Šuranský

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.12.2021 14:42, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu za pomoc při řešení stížnosti.Reklamace byla vyřízena a peníze poslány na účet.