Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#54300Neuznání zrušení smlouvy v zákonné lhůtě.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 2 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2021, před 12 měsíci

Tomáš Mádr

Znění stížnosti

Uzavřel jsem s Allianz pojištovnou smlouvu o životním pojištění .Jelikož ovšem bylo nevýhodné,poslal jsem pojištovně výpověď v zákonné lhůtě 14 dní od uzavření. Přes jejich formulář. Pojištovna tento krok neuznala smlouva dál běžela a nyní vymáhá tuto částku přes exekutora. I přesto ,že to vymáhá exekutor tu samou částku prodala Allianz pojištovna vymáhácí agentůře Tarakan invest.


Produkt

Životní pojištění


Požadované řešení

Zrušení exekuce a uznání výpovědi smlouvy v zákonném termínu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2021 14:18, před 12 měsíci

U smluv o životním pojištění má pojistník (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřená na dálku (přes internet, telefon...) ve lhůtě 30 dnů ode dne:
- uzavření pojistné smlouvy nebo
- sdělení pojistných podmínek (pokud tyto dny nespadají v jeden).

Spotřebitel za to nesmí být nijak sankcionován. Naopak - pokud spotřebitel již první pojistné zaplatil, má nárok na jeho vrácení.

Spotřebitel je na druhé straně povinen o svém odstoupení od smlouvy pojišťovnu řádně informovat. Není na překážku, pokud své odstoupení od smlouvy spotřebitel označí jako "výpověď", je-li z okolností patrné, že měl na mysli právě odstoupení od smlouvy. Každé jednání (nejen spotřebitele) se totiž posuzuje primárně podle svého obsahu, nikoliv podle svého označení. Zároveň není možné po tzv. průměrném spotřebiteli požadovat, aby znal přesnou právní terminologii. Mimo to je spotřebitel povinen uhradit/vrátit pojišťovně už vyplacené pojistné plnění, jestliže mu bylo mezi uzavřením smlouvy a odstoupením od smlouvy takové pojistné plnění poskytnuto. Zpravidla ovšem tato situace nenastává (a nestalo se to - s ohledem na popis stížnosti - patrně ani v tomto případě).

Spotřebitelem zmíněná 14denní lhůta pro odstoupení se uplatní u ostatních pojistných smluv (vyjma cestovní pojištění). U smluv o životním pojištění platí úprava pro spotřebitele příznivější, neboť lhůta nečiní 14, ale 30 dní. Je plně postačující, pokud je v této lhůtě (30 dní) odstoupení od smlouvy pojišťovně odesláno (např. 29. den), doručeno může být i později (např. 32. den).

Spotřebitel se může dále obrátit na Finančního arbitra, který je příslušný rozhodovat spory z životního pojištění (https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html).

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2022 14:14, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.