Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:160
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#54309reklamace zboži vraceni peněz , nekomunikace s prodejce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 7 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2021, před 7 měsíci

Jana Dobiášová

Znění stížnosti

Dobrý den , nevím už kam se obratit
dne 15.8.2021 jsem objednala a zaplatila zboří 2x flanelová košile vel 4XL a kožený batoh za cenu 1660 kč včetně dopravy , po dlouhých urgencích reklamacich a žadostech o vraceni penež jelikož mi žadne nepřišlo . jen pár opakujicich se emailu , které jsou evidentně předepsaný a zasílaný všem , mi v listopadu přišel balik za 230 kč dobirka kde byla jen 1 košile a batoh velikost ani výrobky nesouhlasí s objednavkou . Dale již opravdu nehodlám čekat . Chci podat trestní oznámeni za podvodné jednáni a doufat že takové podnikatele potrestají jak finančně pokutou a zakáží jim činnost .
Nedodrží smlouvy . nekomunikuji , nevrací peníze jde evidentně o podvod .
Takových stížnosti jsem našla stovky od zákazníků .
Nemam peníze na soudy ani na právníky .
Děkuji Dobiášová


Produkt

Flanelová košile Reid Barva: DTF08, Velikost: 4XL 1 599 Kč Flanelová košile Reid Barva: DTF22, Velikost: 4XL 1 599 Kč Kožený dámský batoh Belle 1 399 Kč Doručení na Vaši adresu: Pojištěná zásilka: Balné: Suma celkem: ZDARMA 0 Kč 19 Kč 1616 Kč


Požadované řešení

Vraceni peněz , žaloba za podvod


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2021 10:53, před 6 měsíci

Jestliže bylo dodáno jiné zboží než bylo objednáno, domníváme se, že se stále bude jednat o nedodání zboží.

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vzhledem k výši částky a nákladům na soudní řízení nepovažujeme za vhodné podávat trestní oznámení. Navíc o trestný čin by se jednalo při přesáhnutí škody 10 000 Kč. Spotřebitelům spíše doporučujeme nakupovat na prověřených e-shopech. Uvedený e-shop je navíc rizikovým webem, což uvádí Česká obchodní inspekce na svých stránkách rizikových e-shopů (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2022 16:25, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.