Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:592
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

44%
56%
Toto skore je založeno na 203 stížnostech.

#54353Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 4 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.12.2021, před rokem

Michael Ritoch

Znění stížnosti

Neuznaná reklamace v bazaru AAA Auto. Po dvou měsících od koupi auta v AAA bazarů mi odešli zámky bez kuličkového odemykani takže se musí vyměnit celé kliky. 1.prosince jsem byl podat reklamaci a dnes mi přišlo že je zamítnuta a toto odůvodnění že kupující byl seznámen se stavem vozidla a předmětem reklamace je vada za kterou prodávající nenese zodpovědnost o proto se reklamace zamítá.


Požadované řešení

Požadavek reklamace byla oprava


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.12.2021 15:34, před rokem

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud by se jednalo o skrytou vadu, na kterou nebyl spotřebitel řádně upozorněn, pak by v takovém případě dovození odpovědnosti za vadu bylo možné.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze, pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele a ten od smlouvy odstoupí, oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.1.2022 17:53, před rokem

Vážený pane Ritochu,
prosím o doplnění SPZ vozu, který jste zakoupil, abych mohla celou věc prověřit.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.1.2022 18:26, před rokem


Michael Ritoch

Dobrý den paní Míková,
SPZ vozu je 5SM7597
,Win:W0LBE8EK6H8090611

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2022 13:23, před rokem

Vážený pane Ritochu,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Ve Vašem případě se jedná o vadu, která vychází z předchozího užívání a opotřebení vozidla. Vada na vozidle v době prodeje nebyla, reklamoval jste až po uplynutí 2 měsíců (jak sám uvádíte). Za uvedenou vadu tak společnost nenese odpovědnost.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2022 13:43, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2022 11:59, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.